måndag 8 augusti 2011

Var finns de största gäddorna i Norra Norrland?

Då och då får jag mejl av läsare med olika frågor vilket bara är trevligt och förhoppningsvis har man hjälpt en och annan på traven. De flesta frågorna har gällt gäddfiske och det råder ingen tvekan om att gäddan för tillfället är vår populäraste sportfisk. De vanligaste frågorna handlar om vart man skall söka de riktigt stora gäddorna. Ibland vill man även ha tips på något specifikt gäddvatten i närheten av där man bor.

Tyvärr ger jag oftast inga precisa svar på en exakt fiskeplats utan istället brukar jag svara i vilka områden de stora gäddor tas här i Norra delarna utav landet samt ge lite tips på vad man skall tänka på då man söker de stora gäddorna. Visst jag vet flertalet heta fiskeplatser som jag skulle kunna skriva om men jag känner här att jag inte vill skada andra seriösa sportfiskare som jag vet lagt ner ett enormt jobb på att hitta dessa. Däremot så händer det ibland att jag tipsar folk om intressanta vatten där endast jag själv fiskat i eller vatten som jag tror kan vara heta fastän jag inte fiskat där själv.

De flesta av frågorna kommer från yngre hungriga fiskare så här kommer en liten sammanfattning av saker jag kan tycka vara värda att tänka på för de som funderar att satsa fullt ut på sitt gäddfiske.

Ett fiske som kräver både tid och tålamod

Det svåra med specimenfisket oavsett art är att hitta de exakta platserna där de stora fiskarna går under olika tider på året. Då man lyckas med det så blir nästa utmaning att hitta rätt metod och bete för tillfället. När man slutligen gjort detta är det bara att skörda av vattnets tillgångar vilket blir en härlig belöning. Man skall komma ihåg att vägen dit oftast är både lång och tidskrävande. Samtidigt kan det vissa gånger gå nästan för lätt då man träffar rätt på en gång. Just detta kan jag tycka är en av sportfiskets största tjusningar att aldrig riktigt veta var som väntar en. Man kan tro men aldrig veta.

Som sportfiskare kan man aldrig bli riktigt fullärd men är du bara vaken och försöker registrera det du ser samt reflektera, dokumentera och diskutera det med andra likasinnade då är man en bra bit på vägen. Att också läsa och ta reda på varje art, i detta fall då gäddans liv och leverne är viktigt om man vill få en djupare förståelse av det hela.

Tyvärr träffar man då och då på sportfiskare som inte riktigt kommit underfund med detta utan istället låser fast sig vid sina egna teorier och vägrar ta in kunskap utifrån. Ett vanligt fel tror jag är att man ger upp för lätt och intalar sig själv att sitt fiskevatten är värdelöst bara för att man själv inte lyckas. De som istället inte ger upp i första taget och ger sig fan på att lyckas har också betydligt större chans att göra detta.

Titta på hur gäddorna ser ut i ditt vatten

Att fiska i rätt vatten är givetvis viktigt men man skall samtidigt komma ihåg att gäddor upp till 10 kilo finns i fler vatten är många tror. Att lyckas ta de största exemplaren i ett vatten är dock inte det lättaste. Pratar vi om gäddor från 10 kilo och uppåt blir det svårare. Ett vanligt fenomen i vissa vatten är att gäddorna börjar magra då de blir över metern. Märker man detta på alla de gäddor man får upp så är givetvis chansen på en grov fet drömgädda väldigt liten. Ett bra tecken är istället om man ser att de längsta gäddorna man får är grovvuxna med ett oproportionellt litet huvud i förhållande till dess kropp. Då finns potentialen till riktigt stora gäddor.

Ser man i Norrbotten och Västerbotten så tas det varje år rätt många gäddor över 10 kilo men rätt få över 12 kilo. Så helt klart krävs det något extra för att en gädda skall komma över tolv och då faller flertalet vatten bort. Man skall också komma ihåg att i vissa vatten kan det både finnas riktigt magra gäddor samtidigt som det finns väldigt grova exemplar. Att lära känna sitt vatten är ofta en nyckel till större framgång i sitt fiske, gör man detta kommer oftast storgäddorna upp i jämn ström istället för enstaka tillfällen.

Var hittar man då de största gäddorna i Norra Norrland?

Tittar vi över hela området så är det utan tvekan i och utanför de stora älvarna de flesta 10 klubbarna fångas. Bara i Norrbotten finns ju Piteälven, Luleälven, Råneälven och Kalixälv som alla hyser fina gäddor.

När det gäller havet så är det främst utanför dessa älvmynningar man kan hoppas på riktigt stora gäddor. Av någon anledning så tas det i Norrbotten väldigt få stora gäddor på andra platser längst kusten. Samtidigt tror jag att fisketrycket är klart mindre här plus att de mer inbitna gäddjägarna fiskar på andra ställen. Därför kan man inte utesluta att det finns ett och annat hett ställe även en bra bit bort från älvmynningarna. Även längre ut i havet känns gäddfisket rätt outforskat. Ytorna där är ju enorma och skulle vara intressant att veta om de omtalade strömmingsgäddorna verkligen existerar.

Att storleken har betydelse för gäddsjöar kan jag skriva under på. Trots detta finns det flera bra småvatten där det ibland tas stora gäddor i. Men vill man ha en mer frekvent framgång med större gäddor tror jag att man skall leta sig till de större sjöarna som finns. Gärna djupa sjöar där det finns gott om föda och flertalet fiskarter gäddorna kan välja emellan.

Vad det gäller småvatten som åar och sel så tror jag att det finns mycket att utforska och gärna i anknytning till större sjöar eller sjösystem där man vet att det finns stora gäddor.

Om vi blickar uppåt i landet så finns det väldigt många skatter kvar att upptäcka. Här finns de största sjöarna, vattenmagasin med massor av laxfisk i och ett ofta glest gäddbestånd. Förvisso inte de lättaste att få men lyckas man att knipa någon av dessa stora ”kraftverksgäddor” så tror jag att man kan tynga ner vågen till hiskeliga siffror. Vi vet också att det även finns grunda produktiva gäddsjöar i nedre fjällvärlden där det har tagits gäddor över 15 kilo.

Största drivkraften skall vara att försöka ta den största gäddan i det vatten du fiskar i

Med andra ord kan man konstatera att det inte råder brist på bra gäddvatten i denna landsdel. Jag har hört folk som klagat att det inte finns stora gäddor i de vatten de fiskar i fastän jag vet att så inte är fallet. Jag skulle vilja säga att det som först och främst krävs är att lära sig konsten att ta de större gäddorna i varje enskilt vatten man fiskar i. Klarar du detta så ligger en hel värld framför dig att upptäcka oavsett om det handlar om en mindre sjö med gäddor på sex-sju kilo eller ett större vatten med gäddor på långt över tio kilo. Men som jag skrivit om tidigare så krävs det en hel del av dig både som människa och fiskare för att nå ändå dit.

Slutorden blir därför: Om du verkligen vill fiska inriktat efter de större gäddorna måste du vara beredd att lägga ned mycket tid med själva planeringen, skaffa rätt utrustning samt kunskap. Glöm inte heller att våga tro på det du gör och att man även kan ta lärdom av ett mindre lyckat fiskepass. Så god fiskelycka alla gäddhunters…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar