torsdag 9 februari 2017

3 d. Regler och lagar

3. BETEN

Under det senaste årtiondet har frågan om man överhuvudtaget får fiska med levande fisk som bete blivit allt mer omdebatterad. Jordbruksverket tog tag i frågan efter gissningsvis påtryckningar från andra håll och kom fram till vissa slutsatser.

Är det lagligt att fiska med levande beten och bör man göra det?
Denna fråga har sedan länge diskuterats bland både sportfiskare och andra. 2011 gick Jordbruksverket ut med en sin tolkning av lagen där man bedömt att fiske med levande bete är olagligt. Motiveringen var i korta drag att djur i fångenskap skall behandlas väl och att då sticka en krok i ett djur betraktas som djurplågeri. 2013 bad Jordbruksverket en advokatfirma att utreda saken och de kom fram till att fiske med levande betesfisk räknas som ett brott djurskyddslagen. Nu är det så att Jordbruksverket inte kan sätta lagar utan bara göra en tolkning som man mer kan se som en rekommendation. Än så länge har ingen mig veterligen blivit dömd för att ha fiskat med levande agn och jag tror inte heller att det kommer hända. Med andra ord finns idag inget förbud och så länge ingen blivit dömd för detta kan man lugnt fiska vidare.

Att fiska med betesfisk i olika vatten, vad gäller och vad säger lagen?
Många kanske inte tänker på att fiskar man med levande betesfisk finns alltid risken att fisken lossnar från kroken och överlever. Är det då en helt främmande art är det absolut inte bra. Risken finns även att fiskarna sprider sjukdomar. Under 2015 gick även Jordbruksverket ut med sin tolkning som säger att man inte heller får fiska med döda betesfiskar som är fångade i ett annat vatten. Fisken måste alltså vara fångad i samma vatten eller vattensystem som du ämnar att fiska i. Orsaken är smittrisken för att sprida sjukdomar till andra vatten. Med detta sagt så ta för vana om du fiskar med levande agn att fiska upp det i samma vatten eller i vart fall vattensystem som du tänker fiska i sedan. Extra viktigt är detta i vatten där det finns fiskodlingar eller annat som utgör en större risk för sjuka fiskar. Här vilar ett stort ansvar på varje sportfiskare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar