måndag 4 december 2023

December - Ovanligt kall period vi är inne i nu...

Under de senaste månaderna har det pratas om värmerekord titt som tätt och hur orolig man är inför framtiden. Visst det går inte att blunda för fakta och vad det gäller konsekvenserna av detta vet vi inte så mycket av ännu.

Det kan ju tyckas lite märkligt att vi här uppe i norra Sverige inte få ta del av värmeöverskottet som bevisligen råder ute i världen. Istället fick vi under oktober ett underskott i månadsmedeltemperatur med hela 4,5 grader! November blev också kallare än normalt och december börjar i samma spår. Den kalla luften har nu även avancerat en bra bit ned i Europa. Nu känns det som att vi är på väg att gå mot världens längsta vinter. Detta är ett bevis på hur komplext vädret kan vara.

Aldrig tidigare har jag upplevt en sådan snabb skiftning mellan årstiderna. Det gick från näst intill sommar till full vinter inom loppet av några veckor.
 
Men visst har vi också påverkats den senaste tiden av ett allt varmare klimat. Man ser tydligt hur trädgränsen kryper allt längre upp på höjden samtidigt som glaciärerna smälter allt mer. Även under ytan ser vi tecken kring detta. I media har det tagits upp om hur bestånden av röding försvunnit eller kraftigt försvagats och ersatts av allt mer harr, sik. Även hur vitfisk som mört, braxen och id tagit mark allt längre norrut. Även gäddan tycks dra nytta av detta och avancerar längre och längre upp i vattendragen.

För tretton år sedan fick jag min första gös. Då var gösbestånden rätt svaga i de flesta gösvattnen, idag ser det annorlunda ut. Gösen har i flertalet vatten bildat starka bestånd och idag är det ingen som höjer på ögonbrynet när någon fångar en gös. Min gissning är att denna ökning beror till klart största delen av klimatet. Gösen leker lite senare då vattnet är runt 14 grader och ynglen gynnas av varmt vatten för att klara av den första sommaren. Sen kan man fråga sig vad som hänt med flera av harrbestånden i mina trakter? Har pratat med flera lokala fiskare som fiskar mycket lax, harr och öring. När harrbestånden började gå nedåt för runt 15-20 år sedan talades det om överfiske. Nu är det få som fiskar harr  men ändå är harrfisket inte alls vad det varit. Finns många teorier allt från överfiske, skogsdikningar och att upphörandet av flottningen skulle ha inverkat negativt. Visst kan vara flera faktorer som inverkar men misstänker att den största och gemensamma nämnaren som påverkat alla vattnen i denna region kan vara så enkelt som vattentemperaturen. Tänker då främst att det blivit varmare somrar och vissa arter gynnas av detta medans andra missgynnas. Och harren är då en av arterna som missgynnas mest av detta.

Även statistiken talar här sitt tydliga språk. SMHI:s mätningar visar att medeltemperaturen ökat i hela Sverige. Men för att få ta del av denna överskottsvärme så måste ju varmare luft komma in över oss. Nu är det flera höstar vi haft riktigt vinterväder med kallare luftmassa över oss. Det känns som att perioderna med milda västvindar kommer allt mer sällan. Just denna farhåga flaggar forskarna för. När vattnet i Atlanten blir varmare leder det till att golfströmmen försvagas och då kommer klimatet för oss bli betydligt kallare. Vi är inte där ännu men tycker skönja en viss tendens. Eller så är det bara en ren slump. Vädret är inte linjärt och det är omöjligt att dra några slutsatser.

En annan sak jag tycker mig märkt är att när väl sommarvärmen kommer så blir det ofta väldigt varmt. Tidigare så hajade man till när termometern passerade 25 grader sträcket, senaste tidens somrar har det kunna vara en bit över 30 grader. Sådana temperaturer var extremt sällsynta förr om åren. Fördelningen av nederbörd är en annan. Det vi ser är att nederbörden ökar med varmare klimat och de senaste åren har det stämt bra här uppe i norr. Man kan alltså konstatera att både värmeböljorna liksom regnen blivit allt kraftigare senaste åren.

Slutligen några ord om mitt fiskande. Här finns det inte mycket att skriva om. Jag har inte fiskat något alls den senaste tiden och förmodligen lär det fortsätta så under resten av året . Man kan väl säga att jag hamnat lite i en “fiskedvala” då jag varken fiskar eller tänker så mycket kring fiske.

Håller på att färdigställa en årskrönika i vanlig ordning. Sedan väntar en julhelg och nyårsafton innan vi går in i nästa år. Väl där får jag tänka framåt och börja längta till det som komma skall. 
På återseende...

lördag 25 november 2023

2 g. Gäddornas kondition under isfiskesäsongen

2. ISMETE I TEORIN OCH PRAKTIKEN 

När är egentligen en gäddas kondition som bäst? Frågan känns viktig för de som siktar på de allra största gäddorna. Vad man vet är att en gäddas kondition kan variera väldigt mycket under ett år, en gädda som med normal kondition väger runt 10 kilo kan mitt i sommaren i vissa vatten väga 7-8 kilo medan den på senhösten eller strax före leken kan vara uppe över 12 kilo. När den är som fetast tror jag varierar från vatten till vatten. I vissa vatten äter de upp sig väldigt snabbt efter leken och här kan man fånga grova gäddor även mitt i sommaren. Speciellt större djupare sjöar med gott om betesfisk och lite kallare och syrerikare vatten har ibland just den förmågan. Andra vatten som typ älvar och älvmynningar kan gäddorna ofta vara rätt magra sommartid men äter snabbt upp sig under hösten då det samlas enorma mängder mat på begränsad yta. Hur ser det då ut under ismetesäsongen?

Vi jämför gäddornas kondition genom hela året
För att få en rättvis bild över de gäddor jag fångat från isen kontra de jag fått i öppet vatten har jag kollat konditionen på alla gäddor jag fått som vägt från 9 kilo och uppåt. Märkligt nog så hamnade den siffran på exakt 100 gäddor varav hälften av fiskarna är tagna från isen.

Ju fler fiskar man får in i statistiken desto mer intressant blir det. Man kommer närmare sanningen så att säga. Det känns därför bra att kunna presentera denna statistik då den bygger på så pass många gäddor.

Resultatet är tydligt. Snittet på konditionen är väldigt konstant över tid och skillnaderna är egentligen rätt obefintliga.


50 största gäddorna från isen 
13-14 kg     1 gädda       0,71
12-13 kg     6 gäddor      0,76
11-12 kg     9 gäddor      0,72
10-11 kg   16 gäddor      0,72
 9-10 kg    18 gäddor      0,69

Totalt: 50 gäddor      Fulton: 0,714

50 största gäddorna i öppet vatten
14-15 kg       2 gäddor      0,77
13-14 kg       1 gädda       0,72
12-13 kg       4 gäddor      0,83
11-12 kg       4 gäddor      0,73
10-11 kg     17 gäddor      0,70
 9-10 kg      15 gäddor      0,70

Totalt: 43 gäddor     Fulton: 0,717 (längd saknas på sju fiskar)

Mina 100 största gäddor 
14-15 kg       2 gäddor      0,77
13-14 kg       2 gäddor      0,72
12-13 kg     10 gäddor      0,78
11-12 kg     13 gäddor      0,72
10-11 kg     33 gäddor      0,71
 9-10 kg      33 gäddor      0,69

Totalt: 93 gäddor      Fulton: 0,715 (längd saknas på sju fiskar)


Skillnader mellan olika vatten.
För att få en så rättvis bild som möjligt är det viktigt att man fiskar på ungefär samma ställen från isen som man gör under sommarhalvåret. Säg att jag hade ismetat mycket i regnbågsvatten och fått ett gäng gäddor där hade ju statistiken svängt rejält till isgäddornas fördel. I mitt fall skulle jag säga att jag fiskar i rätt lika vatten från isen som jag gör i öppet vatten.

Vi har ju redan konstatera att gäddornas kondition är väldigt lika under året men det gäller ju genomsnittet. Kan det finnas avvikelser mellan olika vatten? Säg att gäddorna är i bäst kondition under vinterhalvåret i ett vatten medans det är tvärtom i ett annat. Min känsla är att det kan vara så i vissa fall. Så jag har kollat upp detta och fann att min känsla stämde men trodde inte att skillnaderna var så pass tydliga som dom visade sig vara.

I ett av mina fiskevatten visade det sig att isgäddorna hade hela 0,5 sämre Fulton värde medans det i ett annat var tvärtom. Där låg isgäddorna 0,3 bättre. Sedan har jag några vatten där skillnaderna visade sig vara rätt obefintliga. Vilka är då förklaringarna till dessa skillnader? När det är så pass många gäddor med i statistiken och avvikelsen är så tydlig tror jag inte det är en slump. Nu kommer vi mer till teorier än vetenskap men har en del gissningar. Vi tar och kikar närmare på de två vattnen med mest avvikelse.

Vi börjar med det vattnet där jag fått gäddor med högsta positiva avvikelsen (+0,3). Med tiden har jag börjat ismeta allt grundare här och då har trenden varit tydlig att gäddorna visar en bättre kondition. Här är vattnet rätt humus färgat och då kanske det är en fördel för de gäddor som håller till grundare. Sedan tror jag det finns tillgång till större bytesfiskar som håller till grundare än djupare. Här känns det som att jag hittat helt rätt när det gäller isfisket, däremot har det varit svårare i öppet vatten.

I det andra vattnet ser vi däremot en tydlig negativ avvikelse (-0,5). Här är vattnet rätt klart och det känns som att gäddorna då håller till djupare och jagar mer pelagiskt. Min känsla i sådana här typer av vatten är att gäddorna oftast har det svårt att jaga framgångsrikt under isen, speciellt år med mycket snö. Här är mönstret tydligt att jag sällan får feta gäddor från isen medans det under sommarhalvåret ofta är det omvända.

På bilderna ser vi en återfångst av samma gädda som fångades vid två tillfällen under ett och samma år. Första gången (11730 g - 120 cm)  i början av april och andra gången i slutet av september (11020 g - 121 cm).

Vad kan man som fiskare lära sig av detta? När man börjar se sådana här mönster kan man som fiskare dra nytta av det och planera sitt fiske allt mer utifrån detta. Då kan det vara så att jag ismetar en hel del i ett vatten medans jag fiskar där mindre under sommar och höst. Det kan också vara tvärtom. Ju mer erfarenhet man skaffar sig desto lättare blir det att få en känsla för vilka vatten som passar för olika metoder och årstider.

Hur ser gäddornas kondition ut under hela ismetesäsongen?
I och med att jag numera väldigt sällan fiskar under vintermånaderna så är det väldigt få gäddor med från vissa månader. När jag kollade samma statistik för tiotalet år sedan såg det ut på ungefär samma vis som nu. Då låg också mars före april vilket ju känns ologiskt. Lätt tänka att gäddorna lägger på sig allt mer rom ju närmare leken man kommer vilket borde innebära att de väger mer i snitt än vad de gjorde en månad tidigare. Kanske är det så att de större feta och romstinna gäddhonorna spar energi och inte behöver äta nu medan de äldre magrare individerna som är på retur är i större behov av att äta och blir således lättare att locka till hugg?

Skall jag försöka dra en slutsats över detta blir den följande: “Jag tror faktiskt inte att gäddorna tappar så mycket i vikt under själva vintern. Anledningen är att vattnet är så pass kallt och gäddorna rör sig mindre och därför blir dess förbränning minimal jämfört med hur det ser ut under sommarmånaderna. Att gäddorna äter även under isen det vet vi men här är min känsla att det sker lite mer slumpartat. Min känsla är att jag mer sällan ser gäddor med stora bukar som indikerar på att dom nyligen käkat när jag fiskar från isen jämfört med öppet vatten. Med detta resonemang blir således sommaren och framförallt hösten det som till största delen lägger grunden för hur gäddorna kommer se ut under vintern.


Kondition – Månad
Januari           1 gädda         0,65
Februari         1 gädda         0,81
Mars             11 gäddor       0,73
April             35 gäddor       0,71
November      1 gädda         0.71
December       1 gädda         0,69


Konditionen försämras ju längre gäddorna blir!
En intressant fråga är om gäddorna håller samma kondition med ökad längd? Här ser man tydligt att konditionen är rätt likartad fram till ca 115 cm för att sedan tydligt försämras. En logisk och enkel förklaring kan vara att det handlar om ålderdom. Vi vet ju att gäddor tenderar att magra allt mera ju närmare livets slutskede de kommer.


Längder - Kondition
100 – 105 cm       1 gädda          0,88 
105 – 110 cm       6 gäddor         0,75 
110 – 115 cm     21 gäddor         0,78 
115 – 120 cm     16 gäddor         0,67 
120 – 125 cm       6 gäddor         0,68 


Konditionen har blivit bättre med åren
Noterbart att att för tio år sedan låg snittet för mina största största ismetegäddor på 0,69.
Idag ligger snittet på 0,71 vilket är tydlig ökning. Jag tror detta främst beror på är att jag med tiden hittat några fler vatten eller platser där gäddorna överlag är grövre i sin form än hur det såg ut tidigare.

Exempel på varierad kondition från ett och samma vatten
I vissa vatten tycks konditionen vara rätt lika gäddorna emellan medans det i andra skiljer sig rejält. 
Här nedan följer några exempel. 

Tips!: Avfärda inte ett vatten för tidigt bara för att några gäddor varit magra och slanka. Det kan även löna sig att leta nya platser i ett och samma vatten samt testa olika djup. Rätt som det är hittar du en bra plats som innehåller både stora och grovvuxna gäddor. 
Här två gäddor i 8 kilos klassen från samma vatten. Det skiljer dock 10 cm emellan fiskarna.

Dessa två gäddor mättes bägge till 116 cm. Den till vänster vägde 11,12 kg (Fulton - 0.71) och den till höger 9,52 kg (Fulton - 0,61).
                                                                                                              
Konditionens betydelse – Längd eller vikt?
Ju fler stora (tunga) gäddor jag klämmer in på min topplistan ju tydligare blir det att konditionen på toppgäddorna höjs. En gäddas längd räcker en bit på vägen men det krävs rätt kroppsform/ ryggbredd också samt att den gärna har käkat nått nyligen. En del kanske tycker det är onödigt att tjata om vikter och kondition på fiskarna. Att istället längden är det mest väsentliga och konstanta måttet att förhålla sig till.

Men har man fiskat gädda länge och riktat fisket efter stora gäddor så blir konditionen ofta en självklar bit att lägga vikt på. Man vill ju se fiskar som sticker ut i mängden för att dom är stora och maffiga. En lång och tanig fisk blir ju lite av motsatsen. Sen så är det ju ytterligare en utmaning att hitta rätta vattnen där gäddorna kan bli grova. Finns ju klart fler vatten med långa slanka gäddor än tvärtom. En sak är dock säker, tänker man rikta sitt fiske efter tunga gäddor så är definitivt konditionen en viktig faktor att ha koll på...

Här nedan finns listan i sin helhet.

ISMETE (50 st)

13,220 KG - 123 CM 0,71          God                       2018-11-24

12,930 KG - 124 CM 0,68          Medel                   2016-04-11

12,830 KG - 118 CM 0,78          Mycket god          2019-04-05

12,460 KG - 113 CM 0,86          Mycket god          2018-04-17

12,360 KG - 120 CM 0,72          God                       2022-04-12

12,250 KG - 118 CM 0,75          God                       2020-04-07

12,100 KG - 118 CM 0,74         God                        2010-03-09

11,730 KG - 120 CM 0,68          Medel                    2019-04-06

11,550 KG - 114 CM 0,78          Mycket god           2022-03-24

11,500 KG - 114 CM 0,78          Mycket god           2020-04-07

11,400 KG - 116 CM 0,73          God                        2022-04-03

11,330 KG - 115 CM 0,74          God                       2020-04-22

11,200 KG - 120 CM 0,65          Låg                       2011-01-10

11,150 KG - 112 CM 0,79          Mycket god          2021-04-08

11,120 KG - 116 CM 0,71          God                      2010-03-22

11,050 KG - 120 CM 0,64          Låg                       2020-04-07

10,940 KG - 117 CM 0,68          Medel                   2021-04-08

10,600 KG - 118 CM 0,65          Låg                       2021-04-16

10,600 KG - 110 CM 0,80          Mycket god         2020-03-26

10,590 KG - 112 CM 0,75          God                      2021-04-16

10,560 KG - 113 CM 0,73          God                      2020-04-07

10,520 KG - 114 CM 0,71          God                      2016-04-10

10,470 KG - 112 CM 0,75          God                      2017-04-17

10,440 KG - 109 CM 0,81         Mycket god          2017-02-14

10,430 KG - 113 CM 0,72          God                      2016-03-27

10,400 KG - 110 CM 0,78          Mycket god         2022-03-24

10,380 KG - 119 CM 0,62          Låg                      2019-04-05

10,280 KG - 117 CM 0,64         Låg                      2020-03-26

10,210 KG - 112 CM 0,73          God                     2019-04-05

10,180 KG - 114,5 CM 0,67       Låg                     2014-04-16

10,120 KG - 111 CM 0,74          God                    2023-04-17

10,050 KG - 110 CM 0,75         God                    2016-03-14

9,920 KG - 111 CM 0,73          God                     2017-04-28

9,880 KG - 110 CM 0,74          God                     2022-04-12

9,780 KG - 116 CM 0,63          Låg                     2020-04-20

9,720 KG - 109 CM 0,75          God                    2022-03-24

9,660 KG - 117 CM 0,60          Låg                     2020-04-07

9,600 KG - 103 CM 0,88          Mycket god        2022-04-12

9,580 KG - 110 CM 0,72          God                     2021-04-16

9,520 KG - 116 CM 0,61          Låg                      2013-04-21

9,440 KG - 108 CM 0,75          God                      2019-04-05

9,430 KG - 108 CM 0,75          God                      2020-04-07

9,400 KG - 112 CM - 0,67        Medel                  2010-03-15

9,370 KG - 116 CM - 0,60         Låg                      2022-04-12

9,330 KG - 111 CM - 0,68         Medel                  2019-04-20

9,300 KG - 108 CM 0,74           God                      2022-03-24

9,250 KG - 109 CM - 0,71         God                      2021-04-08

9,220 KG - 110 CM - 0,69          Medel                  2009-12-05

9,180 KG - 118 CM - 0,56          Mycket låg          2023-04-11

9,070 KG - 115 CM - 0,60         Låg                       2020-04-22Så här kan man räkna ut gäddornas kondition
Det kan vara intressant att kolla konditionen på gäddorna i de vatten man fiskar i. Då kan man kanske hitta ett mönster hur det ser ut under ett och samma år i ett specifikt vatten. När gäddorna kan vara som fetast respektive magrast. Man kan även jämföra konditionen mellan de vatten man fiskar i. Detta har lett till att jag gjort en speciell gäddskala där jag i grunden har utgått från Fultons formell.
Mer i detta ämne samt hur man räknar ut konditionen på gäddorna finns att läsa i denna artikel.GÄDDANS KONDITION – ETT TECKEN PÅ DITT VATTENS POTENTIAL. Det går även att kolla konditionen på sina gäddor direkt genom en länk här på bloggen. Finns längst ner på sidan. Ytterligare mer info kring detta finner man här KOLLA GÄDDORNAS KONDITION HÄR PÅ BLOGGEN.

MIN KONDITIONS TABELL
0 - 0,59            Mycket låg kondition
0.60 – 0.65      Låg kondition
0,66 – 0,70      Medelgod kondition
0.71 – 0.75      God kondition.
0.76 – 0.90      Mycket god kondition.
0.91 -              Extrem kondition.

torsdag 2 november 2023

November - En väldigt oförutsägbar månad här uppe i norr.

November är en månad jag gärna hade trollat bort och ersatt med någon annan månad. Valet hade då stått mellan april, juni, september eller varför inte en mild oktober. Men nu är det ju inte så lätt att flytta på månaderna bara så där så istället får man bara acceptera faktum att vi nu går in i fyra månaders mörker med kyla och snö.

Nu behöver ju inte november alltid betyda snö och kyla, ofta är den lite mitt emellan här uppe i norr. En vecka kan det vara -15 grader för att veckan efter vara +8 grader. Men det är ändå ofta nu isarna börjar lägga sig och snön fastna på marken.

Statistiken säger att jag har 55 registrerade fiskedagar denna månad. 2003 var det år med flest dagar, åtta stycken. Just 2003 var ett speciellt år för mig. Det var då jag började ismeta och tog körkort. På den tiden fanns det inte många vettiga spön för ändamålet. Jag har för mig att jag beställde 6 stycken ABU Commodore spön men de var slutsålda så jag fick istället korta båtspön ämnade för havsfiske. Riktiga järnspett som inte alls var optimalt. Just de styva spöna och min brist på rutin gjorde att jag bommade massvis med fiskar. Jag tog i för mycket när jag satte in mothugget och slet helt enkelt ut mörten ur käften på gäddorna.

Trots detta så fattade jag tycket för ismetet och det blev sedan ett återkommande inslag i mitt fiskande. Ismetet svarade sedan för flera uppgraderade gäddrekord och det var uppenbart att detta var en effektiv metod gällande stor gädda. Det senaste rekordet från isen kom 2018. Nu har det blivit ett par gäddor större än så de senaste åren då i öppet vatten. Kanske börjar det vara dags nu för ett nytt rekord från isen? Nja inte så troligt men får jag drömma lite så kommer det snart i form av en 15 kilos gädda.


Novembergädda från 2018 som då även innebar nytt PB. En minnesvärd dag då jag fiskade tillsammans med Markus Teilus. Storgäddan kom i slutet utav fiskepasset när det hade börjat skymma lite smått. Ett av flertalet trevliga fiskeminnen från de åren då jag och Markus ofta fiskade tillsammans.

I teorin är november en perfekt månad för just ismete. Isarna är tunna och snön har förhoppningsvis inte hunnit lägga sig i någon större mängd. Men tunna isar och massa snö är ofta en förbannelse här uppe i norr. Även kylan kan sätta käppar i hjulet. Jag är ju väldigt noga med att inte fiska riktat efter stora fiskar vid mer än några få minusgrader, speciellt när jag fiskar själv. Så fastän man skulle vara redo och taggad nu så är det ändå sällan man får så många tillfällen att fiska.

Sett till de fiskepass jag lagt har jag haft lite svårt att lyckas fullt ut med fisket denna tid. Men å andra sidan har jag inte så värst många fiskepass, speciellt inte de senaste åren. Skulle jag med den rutin och kunskap jag har idag lägga mer tid nu så är jag rätt säker på att det skulle ge ett bättre resultat.

Men november kan även vara mild och isfri. I fjol tex. så lade sig isen under oktober för att senare försvinna. Jag fick då en ide att försöka få mig min första spinngädda i november. Målet lyckades med en gädda på runt sju kilo. Så med andra ord är detta en oförutsägbar månad och det blir således omöjligt att göra någon slags planering. Istället får man ta tillfället i akt att fiska när väl chansen dyker upp. Något som jag tyvärr är rätt dålig på att göra. Men kanske kan jag överraska mig själv med minst ett par fiskepass i alla fall...


söndag 22 oktober 2023

Höstfisket 2023 (Del 2/2) - Skit hösten fortsätter men glöms snabbt när en 14 kilos gädda kommer upp...

Är det någon månad man verkligen vill ha mildare och stabilare väder så är det just oktober. Speciellt när vattentemperaturerna nu kändes optimala. Men vädergudarna ville annorlunda ännu en gång och redan första veckan i månaden så passerade två kallfronter och temperaturerna rasade rejält. Dessutom varnade man för snö till veckan efter. Normalt hade jag städat undan fiskegrejorna. Men någonstans inom mig gnager en tanke att jag måste ge mig ut i kylan och göra minst ett försök till. Jag gör en planering och ger mig ut innan det utlovade snöovädret förväntas anlända. Det jag kommer fram till är att jag kommer att gå på storlek före mängd. Chansen att fånga en riktigt stor gädda är det som lockar klart mest. Det är just det som kan vända en skit höst till något riktigt bra. Misslyckas jag så har jag i alla fall försökt. Målet för hösten var ju minst en gädda över 10 kilo, sedan är ju mitt ständiga mål varje år en gädda över 12 kilo och det är ju inte heller fixat. Likaså riskerar min "streak" på minst en 10+ spinnfångad gädda varje år från land att förstöras. Så finns en hel del att kämpa för.

Jag beslutar att lämna båten och istället fiska från land. Inget lätt beslut då bägge har sina för och nackdelar. För mig är den största fördelen med landfiske att det är betydligt skonsammare för min kropp. Mindre slit med prylar och bängla med båt samtidigt som man håller sig varmare när man rör på sig och lättare hitta lä från vind. Jag känner mig även mig mer mobil utan båt och hinner med fler ställen att fiska på under en dag än om jag hade haft båt. Sedan så tycker jag att upplevelsen att ta en storgädda från land överträffar en båtfångad gädda. Nackdelarna är givetvis åtkomsten av ytor. Med båt kommer du ju åt överallt och så finns det ju tillgång till ekolod, GPs och annat som hjälper en på traven. Oddsen för ett bra fiske är givetvis mycket bättre med båt, det kan jag inte bortse från. Från land riskerar man att spilla mycket tid på att fiska i blindo. Men är ju saker som dessa jag gillar mycket med fisket. Att inte veta för mycket hur det ser ut under vattnet och då blir det viktigt att lägga hela pusslet rätt för att lyckas.

Nyckeln från land blir att veta när de stora gäddorna kan tänkas finnas åtkomliga på respektive ställe. Något som inte är lätt alla gånger. Årstid, vattenstånd, vattentemp, vindar och betesfiskens rörelser är det som jag lägger mest vikt på. Det blir mera ett analytiskt fiske än från båt då man förlitar sig mycket mer på elektroniken och söker fisken med att åka runt och titta på skärmen/ skärmarna. Vet att inte alla tycker som mig här men de är saker som just detta som jag gillar med fisket. Att alla får fiska som de vill. Och det finns ju som sagt olika vägar att nå fram till sina mål. Sedan kan man i perioder alltid byta väg och testa nytt. Det viktigaste är ju trots allt att man tycker det är kul.

Nu till fisket. Jag börjar fiska lite grundare där jag fått en del gäddor tidigare. Men här är det dött vilket jag faktiskt ser som ett bra tecken. För första gången denna höst kanske gäddorna nu ställt sig djupare och då brukar det av någon anledning även vara så att de stora gäddorna kan visa upp sig. Byter ställe. Här är det klart djupare. Jag beslutar mig att fiska av området systematiskt. Det blir som vanligt när det är kallt i vattnet rätt långsamt fiske med en del spinnstopp.

Efter fyra, fem kast utan känning så börjar jag tappa tron. Men då plötsligt känner jag ett försiktigt hugg. Det tar sedan stopp några sekunder och jag kommer till insikt att det eventuellt skulle kunna vara en lite bättre gädda. Samtidigt som jag försöker fälla upp håven så håller jag linan spänd vilket blir lättare sagt än gjort. Fisken kommer nämligen in för lätt och det blir lite trixande innan håven är i ordning. Jag känner mig lugn och förväntningarna är väl att en gädda på säg 6-8 kilo skall uppenbara sig. Istället ser jag något helt annat komma upp och vända i ytan innan den gör den enda lite längre rusningen. Fan den såg ju rätt stor ut. I alla fall hade den rätt bra längd. Gäddan kommer sedan oväntat snällt mot håven och det blir några nervösa sekunder innan den slutligen ligger i säkert förvar.

Nu ser jag tydligt att det är en rätt lång fisk men inte bara det. Ryggen är det värsta jag skådat på en gädda. Grov nått djävulsk. Däremot ser den inte speciellt fet ut. Man har ju sett en del storgäddor genom åren och denna gädda är definitivt en av dom största. I alla fall är det den mäktigaste av dom alla.

14060 gram och drygt 121 centimeter. 

Tänkt vad snabbt det kan vända när man jagar stora fiskar och råkas lyckas. Nu var hösten, ja hela året räddat. Detta var en fisk som jag verkligen inte såg komma. Förra årets fjorton kilos var på nått sätt mer väntat. Dels stället jag tog den på som jag bara väntade skulle leverera en rejäl gädda och även att fisket kändes så pass hett då. Det kanske mest sjuka i detta var ju att denna gädda vägde ynka tio gram mer än fjolårets vilket även innebar en nätt putsning av mitt rekord.

Känslan när man får se en sådan här ryggbredd på en gädda var rätt häftig...

Nu skall jag verkligen försöka sluta gnälla för en lång tid framöver. Visst något rätt måste jag ha gjort men det gäller ju även att ha turen på sin sida för vad är sannolikheten att ta två fjorton kilos två år på raken och dessutom från land? Gäller som sagt att vara ödmjuk och insupa känslan efter en sådan här fisk. Det kan dröja länge innan man får uppleva det igen, om man nu alls får det.

Tänkt vad en fisk kan göra. Nu ökade fiskesuget med typ 1000%. Tyvärr hade jag bara en chans till fiske innan snöovädret skulle anlända. Lite typiskt när man fått en bra fisk så fortsätter flytet. Fast nu det blev inga jättegäddor men ändå några fiskar från sju kilo och uppåt med en topp på 9480 gram och 111 centimeter. Roliga fiskar som bjöd på bra fighter men som till lika kändes som småfiskar i jämförelse med gårdagens best.

Hur blev det med snöovädret? Jodå visst kom det och inte bara ett utan två. Åter igen blev verkligheten värre än vad väderprognoserna visade. Efter snön kom så minusgraderna och vips var fiskesäsongen över. En riktig skit höst med usla fiskeförhållanden och få pass. Men hur var det nu, jag skulle ju sluta gnälla...

söndag 15 oktober 2023

Höstfisket 2023 (Del 1/2) – Stolpe ut med det mesta nu...

Det är ju alltid lätt för mig att minnas tillbaka till förra årets höstfiske efter gädda. Det var som att allt bara flöt på med fina gäddor pass efter pass. Kändes som att alla stora gäddor som bara visade sig lyckades jag få upp, det var nästan så man kände sig oövervinnerlig. Att det hela kröntes med två praktfiskar där en dessutom innebar nytt rekord gjorde inte saken sämre. En sådan period är givetvis något man inte hade velat ha ogjort men det kan även bli till en slags förbannelse när det senare går tungt.

Lite så har det känts under stora delar av det här året. Det har varit mycket stolpe ut på många sätt och vis. Vårvinterns ismete försenades rejält p.g.a. kyla och massa snö för att sedan förkortas när det blev så varmt att isarna gav upp inom loppet på några dagar. En till stor del förlorad säsong. Sedan kommer vi till tappade potentiella storgäddor. Började redan med en på ismete och följdes senare upp av två till under juni och avslutades med en på vertikalfiske under slutet av juli. Såg endast en av dessa och den var garanterat över tio kilo. De andra tre kändes inte direkt mindre men tyvärr, eller skall man kanske säga tur så fick jag inte se dom.

När vi kommer till hösten så skriker hjärnan efter revansch. Vänta bara tills det blir rätt läge så skall det nog vända. Men september blir under den första dryga veckan mer som en sommarmånad. Vattnet är på tok för varmt. Minns en dag då det var närmare 25 grader i luften och runt 17 i vattnet. Långt i från optimalt vad man förväntar att det skall vara denna tid på året. Minns att jag gjorde några pass den perioden men gäddorna fanns givetvis inte där dom brukar vara denna tid. Men jag hittade en del gäddor ändå där två stycken stack ut. Längderna var skapliga 112 och 110 centimeter men tyvärr var de riktigt magra och vikterna stannade runt åtta kilo. Inte alls de gäddorna jag är ute efter. Men lite så här ser det ut där jag fiskar, konditionen kan variera rejält så det gäller verkligen att hitta rätt gäddor. Detta gör ju samtidigt fisket lite mer utmanande. Drömmen blir ju att få en lång (över 125 cm), grov och samtidigt riktigt fet gädda. Men att pricka in dessa tre parametrar samtidigt är lättare sagt än gjort.

Nu var det bara lite kallare väder som fattades. För i övrigt kändes förutsättningarna optimala. Även väderprognosen såg bra ut med kallare luft på ingång. Så jag la in semester några extra dagar ämnat för just gäddfiske. Men vad händer? Ja för varje gång jag kollar smhi:s väderapp så ser jag en ny prognos som hela tiden blir värre och värre. Verkligheten blir sedan värre än värsta prognosen. Första dygnet kommer det en så där 50 mm regn för att följande tre dygn följas upp av 50 mm till. En höstflod sveper senare ner efter alla bäckar, åar och älvar. Det är även kallt och blåser hårt. Just den veckan var som ett hårt slag i ansiktet. Denna höst ville verkligen sätta käppar i mitt hjul. Nu hann jag visserligen ut på ett par pass dagarna innan ovädret. Lite i panik fiskade jag av några av mina hetaste spotts som jag egentligen hade tänkt spara tills senare. Hade jag nu haft tur kunde gäddorna varit på plats. Men jag hade otur eller kanske fiskade jag för dåligt. I vart fall blev det ingen vettig gädda att orda om.

Resten av september försvann lika snabbt som en avlöning och vips så var vi några dagar in i oktober. Det började illa med årets första och enda trollingpass. Fiskade med Mats Honkamaa och vi hade ändå vissa förväntningar på dagen. Men när vi kom fram möttes vi av en tjock dimvägg som envisades att ligga kvar mer än halva dagen. När väl dimman lättade så trodde vi att nu kanske så. Men inte ett hugg resten av dagen. Det blev bara en gädda (en sjukilos) under hela den dagen.

När dimmorna väl började lätta så höjdes förväntningarna. Men inte blev fisket bättre för det.

Nä kanske man skiter i gäddfisket och testar på något annat? Lite så började tankarna gå. I vart fall så lurade Bosse med mig en sväng då vi fiskade efter harr och havsöring. Bosse hade dragit en rätt fin öring bara några dagar innan så vi visste att chansen fanns där. Det var en fin höstdag med hör och häpna sol. Harren var ordentligt i stöten och vi fick bra många harrar under dagen. Dock inga större bitar utan de flesta vägde runt två till tre hekto.

Men en havsöring hade ju ändå varit trevligt tyckte jag. Bosse var hygglig och visade exakt var han fick sin öring här om dagen. Jag valde ett favoritbete, en Mieko Pesa vobbler. Kastade ett perfekt kast, vevade några meter innan det tar stopp. Bättre fisk! Jag är helt säker på öring, finns inget annat i huvudet. Men den känslan grusades abrupt när jag såg att det var frågan om något helt annat. En gädda på dryga två kilo. Duger man inte att fånga en öring så kanske man skall återgå till det egentliga huvudmålet denna höst. Nämligen att försöka lura upp en bra gädda…

fredag 6 oktober 2023

Oktober - Lite av ett himmel eller helvete för mig genom åren...

“När jag drar upp rullgardinen möts jag av en smärre chock. På marken ligger nämligen ett par decimeter tjockt lager av SNÖ. Eftersom jag inte hunnit byta till vinterdäck så är det bara att dra ner rullgardinen och krypa till sängs igen och i bästa fall drömma om storgäddorna. För något fiske idag lär det inte bli…

“ Natten har varit riktigt kall. Frost på backen och isade rutor men bilen är redo och båten står på kärran. När vi slutligen kommer fram så ser vi att isen har lagt sig över hela sjön. Inser att det är lönlöst att ens försöka fiska, trailar upp och byter vatten. Åker en bra bit innan vi är framme. Här är det förvisso isfritt men istället så står det tre bilar med trailers. FAN typiskt att alla gäddfiskare åker hit nu när det råder brist på isfria ytor…

“ Luften är nollgradig och det blåser en enveten nordvind. Egentligen vill jag ligga i sängen och njuta av en dags ledighet efter en arbetsvecka. Men vetskapen om att gäddfisket nu “borde” bara glödhett på just denna plats gör det omöjligt att bara kasta bort den chansen. Jag kastar och kastar, byter plats men inget händer. Fisket är piss och ens förväntningar ser inte alls ut att infrias. Tillslut är händerna så köldstela att jag tvingas ta på mig handskarna samtidigt som jag skakar lite i kroppen av allt regn, fukt och en kylslagen vind. Det är nu man frågar sig själv vad man håller på med. Är det verkligen värt att utsätta sig för allt detta bara för att ha chansen att fånga en storgädda…


Precis så här kan det se ut i oktober och det är nu man verkligen kan ställa sig frågan. Är det verkligen värt att utsätta sig för allt detta? Är man nog envis, målmedveten men framför allt fiskesugen så är svaret JA. Om inte så är svaret NEJ. Själv tillhör jag den kategorin att jag numera försöker undvika sådana här situationer men skulle fiskesuget vara nog stort och framför allt om man tror nog mycket på ett lyckat resultat så kan jag göra ett och annat undantag.

Men oktober kan också vara något helt annat än blåst, regn, kyla och snö. Klär man dessutom sig rätt och har med sig lite varm mat och dryck så brukar inte kylan vara det största hindret. Det skulle även kunna se ut på detta sätt.

“ Vi åker tillbaks några år i tiden. Fisket har varit väldigt hett nu under några dagar. Det är nu de stora gäddorna är igång. Jag har ett rätt nytt ställe som jag tror väldigt mycket på. Det är nu det skall leverera. Jo för sig har jag inte fått någon speciellt stor fisk här ännu men däremot har jag haft ett par rejäla följare som visat upp sig utan att hugga. Just vetskapen att dom finns i närheten gör det hela betydligt mer spännande.

Ett kast blir till två och ytterligare ett utan resultat. Byter riktning och kastar ett långt kast. Jag låter betet en Rapala Peto sedan sjunka några sekunder innan jag långsamt börjar veva hem det. Det tar bara någon sekund innan hugget kommer. Stor fisk, pulsen stiger och ett par minuter senare ligger fisken i håven. Ur käften kan jag se en bit från en stjärtfena sticka upp. Ett tecken på att dom äter nu. En rätt grovvuxen fisk som tynger vågen en bit över tio kilo.

Nytt kast och PANG! Vilket hugg. Den går sedan i sidled och den är svår att stoppa. Måste vara en bra fisk. Men sen tar det slut då den plötsligt släpper. Den där obehagliga tomhetskänslan infinner sig nu. Jag tar några minuters paus, laddar batterierna innan jag testar ett nytt kast. Att den skulle hugga igen känns ju inte speciellt troligt. Men vad händer. Jo jag hinner knappt börja veva hem betet förrän ett minst lika våldsamt hugg kommer. Hinner känna den några sekunder innan den går loss igen. Nu är jag rätt knäckt men kastar ut betet igen på vinst och förlust och ta mig tusan den hugger igen! Denna gång går allt bra och snart ligger den säkrad i håven. Vad är detta, helt galet ju och det är också en riktigt bra fisk. Klart större än den förra. Ett exempel på hur höstfisket efter storgädda kan vara när allt stämmer...


Faktum är att jag under oktober haft svårt att få riktigt feta och välmatade gäddor. Denna var dock ett undantag. 11960 gram - 112 centimeter och är min näst bästa höstgädda om man räknar efter fultonskalan. 0,85 hade denna i K-faktor men det rekordet slogs ju med råge under förra årets med en 111 centimeters fisk på 12620 gram och K-faktor 0,92.

Nu är vi redan en bit inne í oktober och då kan man fråga sig hur mitt gäddfiske kommer se ut resten av höstsäsongen? För mig har oktober genom åren varit lite av ett himmel eller helvete. Dock klart mest ett helvete för jag är verkligen ingen enveten senhöstfiskare. Saken är att jag under mina bästa höstar 2020 och 2022 lade ner fisket redan efter den första veckan i oktober. Alltså nu. Anledningen var främst att jag var så pass nöjd med resultatet och då brukar jag kunna släppa tankarna från fiske och ägna mig åt annat.

Men nu har det blivit en sån där höst då jag knappt fiskat nått alls. När jag väl planerade fiska mycket under en vecka och dessutom tagit ledigt några extra dagar för ändamålet så regnar det 100 mm på några dagar! Före regnet var det istället för varmt och höga vattentemperaturer för att det skulle kännas hett. Nu är det rätt så kallt väder och ser ut att bli så framåt. Sedan finns stor risk för ett nytt rejält regn under nästa vecka. Vädergudarna är då verkligen inte med oss gäddfiskare denna höst.

Minns vad jag skrev i Septembers krönika, att blir det högvatten, brunvatten, regn och kyla så lär det bli en skit höst för mig. Precis så verkar det bli också. Nu finns det förvisso lite tid kvar om än knapp att jobba på. Frågan är bara om jag orkar ta mig ut. Hade jag redan haft en bra gädda i höst så hade jag nog säkert stannat hemma. Men nu känner jag mig inte nöjd och då kanske man gör ett eller ett par försök innan isarna lägger sig. Jag har i alla fall inte packat undan grejorna ännu som jag kan göra ibland. För är man ute efter sin drömfisk så är det nu man helt klart skall lägga sitt krut. Med denna vetskap i bagaget laddar jag därmed mina vapen och förhoppningsvis ger mig ut på jakt, storgäddsjakt...


måndag 11 september 2023

Skaplig gädda på vertikal

Här kommer en rapport från ett fiskepass under den sista veckan i augusti då jag var ute och vertikalfiskade en sväng. Med mig hade jag två spön. Ett för gös och ett för gädda. Planen var att försöka få mig några matgösar och efter detta byta till gäddgrejorna och testa ett område som jag fått bra på under tidig höst.

Det var inte det enklaste att hitta några gösar kring botten men efter en stund fann jag ett mäktigt eko på dryga sju meters djup en bit ovan botten. När jag så sänker ned min Finn-s jigg mot botten ser jag ett riktigt stort eko uppenbara sig. Pulsen stiger för ett ögonblick men hugget uteblir och några sekunder senare är den borta. Av erfarenhet så vet jag att när man väl får se sådana här ekon så är det typ i nitton av tjugo fall frågan om gäddor. Stora gösar från fyra kilot och uppåt är verkligen en bristvara i mina vatten medan gäddor i samma klass är betydligt vanligare.

Det jag nu kunde göra är att åka och leta efter den stora fisken men sånt fiske intresserar mig inte. Däremot vet jag att fisken befinner sig i närheten och när man dessutom har karta på sitt ekolod är det enkelt att hålla sig inom rätt område. Jag byter till gäddspöet och en stor gäddjigg. Det tar bara några minuter innan hugget kommer. Känner direkt att det är en bättre fisk. Tar en stund innan den ligger i håven. Det är inte fråga om någon jätte men uppskattar den till någonstans mellan nio och tio kilo så jag väljer att håva den.

Mäter den snabbt till 109 centimeter och vågen säger 9200 gram. En fin start på dagen…

Under de senaste två åren har jag knappt riktat vertikalfiske efter gädda så kanske inte så konstigt att de stora gäddorna uteblivit. Men ibland händer det ju att man får stora gäddor på mindre gös och abborrjiggar. Jag har faktiskt bränt två potentiella storgäddor de senaste åren på just gösjiggar och klen utrustning. Men nöter man med stora gäddjiggar och kraftigare utrustning så är min erfarenhet att man ökar chanserna rejält att få sig en storgädda. Dels så är oftast (dock inte alltid) en stor jigg bättre än en liten samt med kartigare grejor kan man ta gäddan hårdare och snabbare få den i håven. Alltså mindre risk att man tappar den eller får lin eller tafsbrott. Ytterligare en grej är att man kan fiska lite snabbare när man vertikalar gädda så på det sättet blir man effektivare, hinner täcka av större yta.

Tillbaka till elektronikens betydelse för att lyckas. Hade jag inte haft ekolod så hade jag ju helt klart missat denna fisk. Den stod dessutom i ett område som jag inte brukar få så stora gäddor. Denna gädda är faktiskt den första jag fått på detta sätt. Alltså att jag stannar på ekot och fiskar där jag tror den befinner sig. Normalt brukar jag åka runt och leta efter branter, struktur och stim av betesfisk och när jag sedan hittar ett område som känns intressant driver jag runt och fiskar mig framåt och hoppas på det bästa. Jag använder ekolodet för att leta heta fiskeområden, inte för att söka efter enskilda stora fiskar. Det går inte bortse att utan ekolod blir man handikappad, speciellt i större vatten ute på djupet långt från land. Hur man använder ekolodet och hur många skärmar och givare man väljer att ha tycker jag är helt upp till en själv så länge man följer fiskereglerna. Jag fiskar på det sätt som känns rätt för mig. Sen kan man alltid ha åsikter kring detta vilket jag tycker att man också skall får ha. Likaså hur man värderar och kategoriserar sina fångade fiskar.

Elektronikens betydelse kan man dock inte bortse ifrån. Men hur mycket hjälper det då? Läser man diskussionerna på diverse trådar på t.ex. Svenska Gäddfiskare så får man en bild som säger lite allt möjligt. Verkligheten är förmodligen lite mer komplext än detta. Jag tror att för att få en nyanserad och ärlig bild av detta krävs det en del erfarenhet och kunnande både vad det gäller själva fisket och elektroniken. Även att man har fiskat både med och utan ekolod i sina dagar. Tänker att i vissa fall har elektroniken ingen eller väldigt liten betydelse, andra gånger stor betydelse och i vissa fall en helt avgörande betydelse. Har man ingen eller lite erfarenhet av fiske sedan tidigare så tror jag det blir en rejäl fördel. Detta eftersom man saknar kunskap om vars fisken brukar kunna hålla till under olika förhållanden och årstider. Sånt som man fick försöka lista ut förr i tiden. Nu får man facit i skärmarna istället. Nog om detta, åter till fiskedagen.

Jag överger gösfisket och nöter vidare med gäddspöet. Blir några hugg till men bara en gädda som följer med hela vägen upp. En mager fisk som jag uppskattar till en bit över 7 kilo och ca 105 cm. Sammanfattningsvis trögt fiske men medelvikten kan man i alla fall inte klaga över. Sedan är det inte fel att få känna på lite spöböj och hårda hugg. Det är just det som jag älskar mest med gäddfisket nu mera...

tisdag 5 september 2023

September - En månad jag med åren lärt mig uppskatta allt mer...

September, ja det är en månad jag under de senaste åren kommit till att uppskatta allt mera. Kanske är det så att jag vill passa på att vara ute nu så mycket det bara går inför det mörker som väntar med kyla och snö. Sedan gillar jag att vara ute i naturen denna tid på året. Vädret kan ofta vara perfekt för antingen båtfiske eller fiske från land. Just den variationen gillar jag. Vetskapen att de stora fiskarna i perioder kan vara extra huggvilliga och dessutom fetare än normalt spelar säkert in i det hela. Dagarna blir dessutom allt kortare vilket gör det lättare att pricka in huggperioderna. Mer positivt, att betesfisken tenderar att klumpar ihop sig i stora stim och då brukar rovfisken inte vara långt därifrån.
Härlig tid vi befinner oss i nu. Tänkt om man kunde stoppa tiden ett tag och samtidigt förkorta vintern en eller två månader. Jag älskar årstiderna och dess växlingar men just vinter, snö, kyla och mörker klarar jag mig nästan helt utan.

Jag har nu 141 fiskedagar registrerade under september. Under bloggens tid har jag snittat runt 7 dagar denna månad med ett spann från 4 till 11 dagar. September ligger på 6:e plats när det gäller fiskedagar per månad. Bästa septemberfisken då? Jag har länge haft rätt svårt med att lura upp de största fiskarna denna månad. Har förvisso några hyfsade gösar, gäddor och abborrar men den där pricken över i:ett har saknats. Men så förra hösten just i september kom den, min första gädda över 14 kilo vilket givetvis är min bästa septemberfisk för närvarande.
Känslan när man just håvat en riktigt fin fisk är något speciellt. 
 
Hur mina planer och funderingar ser ut inför denna höst står för närvarande skrivet i stjärnorna. Tyvärr saknar jag för närvarande det rätta drivet men skall försöka tvinga mig ut på några fiskepass och på så sätt kanske jag får upp ångan. En bra fisk kan vara en nyckel i det hela. Likaså vädret. Blåst, regn, högvatten och brunvatten vill däremot dämpa fiskelusten rejält för mig. Så solsken, svaga vindar och stora fiskar är väl det som jag hoppas på.

Förhoppningsvis så kommer ivern tillbaka nu under hösten. Men inte alls säkert , blir det så är jag tacksam, om inte så är det inte hela världen. Jag har lärt mig genom åren att det inte går att tvinga fram fiskesuget . Antingen finns det bara där eller så inte. Springer jag på något intressant här framåt så lär jag komma med nån rapport…

Avslutningsvis lite annat som händer inom fisket/ sportfisket som jag snappat upp under de senaste veckorna

Vi börjar med det tråkiga. FUSK. Ja det fuskas en del inom tävlingsfisket. Det senaste är ett lag som tidigare år vunnit samma tävling. Nu åkte dom dit för att ha tagit med sig hör och häpna döda gäddor som dom fotat och mätt. Kreativt nytänkt precis som hela tävlingsfisket där det går ut på att jaga det största individerna av en specifik art. I USA är tävlingsfisket riktigt stort och likaså prispengarna. Här har det också fuskas en hel del. Bl.a. var det någon som kom på den briljanta idén att trycka in lite bly i fiskarna. Mer om detta finns att läsa HÄR.

Kanalgratis. I mina ögon en svordom inom sportfisket men tyvärr tycker inte alla likadant. Deras You Tube kanal är välbesökt och man tycks speciellt ha lyckats väl med att locka till sig en publik av unga sportfiskare. Då kanske man skall tänka sig för lite extra när man gör sina filmer? Nej då åker man upp till Jämtland och lyckas bryta mot alla tänkbara fiskeregler som finns. Och det är tydligen inte första gången detta händer heller. Antingen har man fått nån slags hybris och skiter i allt eller så är man bara korkad? Minns för några år sedan när jag läste en tråd i nån Facebook grupp när en av personerna i gänget hoppade på och nedvärderade självaste Jörgen Larsson samtidigt som han höjde sig själv till skyarna. Har för mig det handlade om abborrfiske kring Kalmarsund. Tänkte först att han skämtade eller var ironisk men efter att ha läst hela tråden så insåg jag att det inte alls var på det viset. Mer om tjuvfisket finns att läsa och höra HÄR.

Nu till något roligare, EU-kommissionen föreslår ett totalstopp för strömmingsfisket. Nu återstår det bara en sak att politikerna agerar och följer rekommendationerna. Detta lär dock vara svårare än man vill tro. Men man kan ju alltid hoppas att någonting händer nu innan det är för sent.

Detta får räcka för denna gång. Hösten ser för övrigt ut att dröja en eller ett par veckor i alla fall. Varm luft väntas pressas upp över hela landet med temperaturer kring 18-25 grader. Skönt förvisso men för en gäddfiskare inte det man hoppas på direkt. på återseende...

fredag 25 augusti 2023

Id och braxen

En kväll för några veckor sedan fick jag en känsla för att försöka meta upp några idar. Taktiken blev flötmete med endast majs som krokbete. Jag fiskade aktivt med att flytta mig framåt längst med en sträcka av ca 100 meter. Jag har tidigare fått några idar här som bonusfångst när jag fiskat gädda. En gång har jag även metat här med mask men eftersom det är väldigt mycket småmört och abborre så har dessa småfiskar slukat masken innan idarna hunnit dit. Lösningen på det problemet tänkte jag skulle bli majs. Vet sedan tidigare år när man metade mycket att just majs gillar iden och man behöver inte heller mäska i förväg för att vänja den att käka det.

Lyckligtvis ratade småfisken majsen men var fanns iden? Efter några förflyttningar så försvann flötet och snart kände jag ett välbekant “gung” i spöet. Dagens första id var därmed krokad.       
Sex idar på drygt en timmes fiske var bättre än förväntat och ett bevis att min taktik fungerade. Förhoppningsvis så dröjer det nu inte lika länge till nästa gång jag dammar av metspöet. Mete är kul men helst vill jag då rikta mitt fiske efter stor fisk. Och när det gäller stor id så tänker jag på fiskar från 2 kilo och uppåt med chans över 3 kilo. Ja jag vet att sådana idar idag inte är vanliga i mina trakter men hade jag mot förmodan kommit sådana fiskar på spåren skulle jag garanterat halka tillbaka i metet igen.

Det dröjde inte länge förrän nästa id kom upp och under en timmes fiskande blev det totalt sex idar som kom upp. Inga giganter men skapliga bitar mellan 1-2 kilo. Förhoppningen är att jag nån gång skall få se en id med bra längd för då tror jag vikten kan bli riktigt bra. Men problemet har varit att de idar jag hittills fått här varit lite stöpta i samma form, i alla fall när det gäller längden. Däremot grovleken har varierat en del och några har varit väldigt kompakta vilket har fått en att drömma. Tänkt att få sig en sådan som mäter 60 centimeter då hade den garanterat vägt en bra bit över 3 kilo. Ja det hade varit nått…


Från id till braxen. Det här med spinnfiske med jiggar i form av långsmala maskar testade jag faktiskt på redan för si så där 25 år sedan. Dessa var dock sjunkande och såg ut som en metmask, minns att fick bra med abborre. Inte så konstigt egentligen när man vet hur mycket maskliknande larver som kan finnas på botten i vissa vatten. Man talar mest om att rovfisk äter fisk men för många arter så utgör dessa kryp i perioder en stor del av basfödan. För åtta år sedan fick jag ett gäng maskliknande jiggar av en kille som ville att jag skulle testfiska dom. Tyvärr så blev det inte så mycket fiske men de gånger jag gav jiggarna chansen levererade dom förvånansvärt bra. De såg inte mycket ut till världen men fisk fångades. Jag använde dom främst till vertikalfiske och trots att de var långa (19 cm) så föll de abborrarna väl i smaken, ja även gös och nån gädda fångades. Kanske man skulle testa dessa igen men då spinnfiska med NED skallar och låta dom studsa fram längst botten?
                    
Kan man fånga braxen på riktat spinnfiske? Hade jag fått frågan för säg 15 år sedan hade jag svarat nej. Men med dagens känsliga spön, tunna linor, krokar och jiggar så blir svaret tja det kan säkert gå. Här en av två braxnar jag dragit på kort tid. Det var ingen liten braxen heller, uppskattningsvis ca 1,7-1,8 kg.

Men det har hänt en hel del under dessa 25 år. Allra viktigaste biten är nog de tunna flätlinorna men likaså spöna som bara blir lättare och mer känsliga. Nu med de nya NED jiggskallarna som gör att jiggen ställer sig rakt upp och på botten och stutsar förrädiskt fram längst botten så får man en dödligt giftig kombination som inte minst faller abborren i smaken. Men inte bara abborren har visat sig gilla dessa maskar. Även gös och gädda men likaså id och braxen! När jag fick en braxen förra året på NED fiske så blev jag nog lite förvånad om inte helt överraskad. Men nu hände det igen för någon vecka sedan och jag tror inte detta är någon slump. Jag tror att denna metod kan säkerligen fungera för att locka all slags karpfisk till hugg. Skulle vara intressant att testa detta fiskesätt riktat på stor mört. Tanken har slagit mig en tid. Finns dock ett problem, att jag har dåligt med sådana vatten i min närhet. Men ändå coolt att man kan börja tänka i dom banorna att spinnfiska riktat efter diverse karpfiskar.