onsdag 8 juli 2009

Varför skall det vara så svårt att förstå?

Vi lever i en värld under ständig förändring och utveckling. I de flesta områden sker detta mer eller mindre snabbt så även inom sportfisket. Men typiskt nog så är det inte alla som hänger med eller förstår innebörden av det hela.

Varför fiskar vi egentligen? För min del så är svaret enkelt, därför att det är så förbaskat roligt. Sen så kan man börja fundera på vad som gör sportfisket till vår största fritidssysselsättning. Spänning, avkoppling, njutning och kamratskap är bara några exempel av alla bitar man får ut av denna hobby.

Alla som fiskar vill ju givetvis uppleva bra fisken så då borde det väl vara naturligt att värna om fiskbestånden och inte ta upp mer fisk än vad man behöver. Detta gäller speciellt i vatten där det finns stor fisk. Stor fisk är lika med gammal fisk så börjar man bedriva ett hårt fiske i dessa vatten så måste man tänka sig för ordentligt. Därför anser jag att återutsättning av fisk är en förutsättning i många av våra vatten samt en naturlig del av dagens sportfiske.

Ändå får man allt för ofta höra saker som att hur kan du släppa tillbaka fisken du fångar eller varför fiskar du när du ändå släpper tillbaka fisken. Jag har även varit med människor som blivit upprörda när jag släppt tillbaka gädda och annan vitfisk. För dessa människor är det skräpfisk och den skall upp på land. Vad de inte tycks förstå är att dessa fiskar oftast är lika viktiga som de “ädlare” arterna för att få ett fungerat ekosystem med rätt balans i våra vattendrag.

Att åka till fjällen eller andra ställen för att förhoppningsvis kunna fylla sina frysar är för mig helt otänkbart. Med dagens bensinpriser och andra omkostnader är det knappast heller ekonomiskt hållbart. Då är det bättre att besöka en matvaruaffär. Jag tror mig veta att många sportfiskare håller med mig i mitt resonemang men tyvärr inte alla. Därför kände jag mig för att skriva detta inlägg..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar