måndag 5 december 2016

2 f. Gäddans huggtider

2. ISMETE I TEORIN OCH PRAKTIKEN 

Att gäddan kan ha tydliga huggperioder råder det inget tvivel om. Ismetet är också en metod som gör detta extra tydligt. Det är faktiskt en ganska så vanligt företeelse att nästan alla gäddor under ett fiskepass kommer upp under en kortare tid på dagen, däremellan kan det vara i princip stendött. Vad är det då som styr gäddans huggperioder? Ja det är det vi skall titta på här…

Huggperioderna varierar efter årstiden
Många brukar säga att vintern är den svåraste tiden att fiska gädda på. Jag vill säga att det är precis tvärtom. Visst gäddans jaktförutsättningar är många gånger begränsade med snö på isen och dåligt med dagsljus. Men å andra sidan så vet man bara var gäddorna finns så är det ingen fara. Dagarna är nu väldigt korta vilket medför att gäddorna måste passa på att jaga under de få ljusa timmar som erbjuds. Därför är det vanligt med flera huggperioder under dessa timmar. Det är egentligen bara se till att vara på plats under de ljusa timmarna så prickar man ju in alla tänkbara huggperioder. Blir det inga hugg så är det oftast ett tecken att det är lite gäddor i området. Skulle det vara snöfritt på isen under denna tid samt att man fiskar i ett gäddrikt vatten, ja då kan det vara svettigt värre ute på isen med både dubbel och trippelhugg.

Om vi då jämför med vårvintern så har nu dagarna blivit klart längre. I norra Sverige som jag fiskar i blir skillnaden än markantare mellan vinter och vår. Här uppe har vi isar långt in i april och då är det inte mörkt många timmar på ett dygn. Detta medför att det nu blir längre mellan gäddans huggperioder och därför får man räkna med att fiska långa pass om man vill pricka in några huggperioder under ett och samma fiskepass. Generellt kan man säga som så att ju längre tid på dygnet det är ljust ute desto längre tid är det mellan gäddans huggperioder. Huggperioderna är denna tid på året ofta väldigt markanta.

Lär dig gäddornas aktivitetsperioder i de vatten du fiskar i
En viktig del i fisket är att lära sig huggperioderna i de vatten man fiskar i. Att de varierar mellan olika vatten står helt klart. Skillnaden kan vara väldigt tydligt. I vissa vatten kan morgon och kvällsfiske vara klart bäst medan i ett annat vatten hugger det som bäst mitt på dagen. För att ta reda på hur det förehåller sig i just dina vatten måste man såklart prova sig fram vilket fodrar en hel del pass. När man väl börjar se mönster så kan man effektivisera upp sitt fiske. Varför inte fiska morgon, förmiddag i ett vatten, sedan ta lunch, byta till ett vatten där fisket är bättre på eftermiddagen och kvällen.

Mina erfarenheter säger att man kan ana hur det förhåller sig med gäddornas huggperioder genom att studera sitt vatten. Gäddornas aktivitetsperioder styrs mycket efter betesfisken och vet man vilka fiskar gäddan söker och var någonstans de finns så har man kommit en bra bit på vägen. Grunda vatten men även djupare vatten där gäddorna jagar grunt tycker jag att man under våren ofta har markanta huggperioder på morgonen och kvällen. Däremellan är det desto glesare mellan nappen fast oftast brukar det även vara en tydlig huggperiod på dagen eller eftermiddagen. Djupare vatten där gäddorna jagar mer pelagiskt brukar fisket vara bäst under den ljusa tiden, alltså från tidiga förmiddagen fram till sena eftermiddagen. Att det är på det viset kan ha att göra med att ljusförhållandena är som bäst då och gäddorna passar på att äta. I grundare vatten kan det vara så att gäddorna blir mer aktiva då betesfiskarna börjat gå ner i varv strax före skymningen eller vid omvänt förhållande tidigt på morgonen. Vi vet också att det är vanligt i många vatten att fiskarna söker sig in på grundare vatten när ljusförhållandena blir sämre och gäddorna är inte dummare än att de följer efter.

Vilka tider brukar jag då fiska på? Som jag sagt beror det i vilket vatten jag fiskar i men generellt tycker jag att fisket från morgon till eftermiddag är den pålitligaste tiden. Är man på plats denna tid så prickar man alltid in någon huggperiod förutsatt att gäddorna finns i närheten. Min erfarenhet är att man ofta även dåliga dagar ser om gäddor finns i området. Det kan vara i form av att betesfiskarna uppför sig oroligt, försiktiga napp eller ibland bitmärken på betet utan att man ens sett att de nappat. Dagar utan minsta tecken på liv ser jag ofta som ett tecken att det inte finns några gäddor i området. Sedan finns det alltid något undantag som vissa svårfiskade vatten där det finns få men riktigt stora gäddor. Då kan man få räkna med flera bompass innan man slutligen får belöningen av en storgädda. Som jag sagt förr, det är skillnad mellan vatten och vatten…

Tabell där fångsttiden för varje gädda står angiven samt fiskepassets tid.

12930 g – 124 cm        12:05          9:00 – 14:00       2016-04-11
12100 g – 118 cm          9:30          9:00 – 12:00       2010-03-09
11200 g – 120 cm        10:45          9:00 – 14:00       2011-01-10
11120 g – 116 cm        12:30          9:30 – 14:00       2010-03-22
10520 g – 114 cm        10:30          9:00 – 15:00       2016-04-10
10430 g – 113 cm        10:30          8:30 – 15:00       2016-03-27
10180 g – 114,5 cm     10:00          8:30 – 13:30       2014-04-16
10050 g – 110 cm        12:45          9:30 – 14:30       2016-03-14
  9520 g – 116 cm        15:01          8:00 – 16:00       2013-04-21
  9400 g – 112 cm        11:30          9:30 – 16:00        2010-03-15
  9220 g – 110 cm        12:30          9:30 – 13:00        2009-12-05
  8770 g – 106 cm        12:10          9:00 – 13:15        2013-01-01
  8730 g – 109 cm          9:55          9:30 – 16:00        2011-03-19
  8500 g – 106 cm        13:05          9:00 – 14:00        2011-01-10
  8400 g – 108 cm        10:55          9:00 – 14:00        2011-01-10
  8250 g – 105 cm        12:50          9:00 – 15:30        2015-04-04
  8220 g – 107 cm          7:56          7:00 – 14:00        2011-04-13
  8120 g                          9:15          9:00 – 13:00        2012-11-30
  8040 g – 103 cm        10:55          9:00 – 14:30        2011-01-28
  7790 g – 111 cm        15:30          9:30 – 18:30        2016-04-02

Här nedan finns statistik från ett vatten där man kan se hur huggperioderna sett ut genom åren. Här finns 18 fiskepass där samtliga hugg finns registrerade. De blåa siffrorna visar det enskilda passets bästa huggperiod.

Det man kan se är att huggperioderna blir tydligare då vi kommer in i april samt att det blir längre dem emellan. Man kan även se att antalet hugg blir fler ju längre säsongen lider och att fisket också är riktigt bra på morgonen den tiden.


Datum Fisketiden Huggtider

10 januari        9.00 -14.00        9.40, 10:45, 10.55

28 januari        9.00 -14.30      10.55, 13.05, 13.10

4 mars             8.45 -11.30       11.21

8 mars             9.00 -14.00       10.25, 12.33

10 mars         11.50 -14.00       12.00, 13.33

12 mars         10.45 -13.45       12.10

13 mars           9.00 -14.00         9.25, 10.55, 12.05, 13.10

19 mars           9:30 -16.00         9.55, 10.18, 10.36, 14.52, 15.15, 15:45

20 mars         10.00 -14.00        10.35

30 mars         10.00 -15.00        10.30

4 april             9.00 -13.00           9.25, 10.40

9 april             8.00 -15.20           8.00, 8.30, 8.35, 8.50, 13.40, 14.05, 14.31

13 april           7.00 -14.00           7.34, 7.56, 8.22, 9.00, 9.21, 10.07, 10.20, 11.53, 12.14, 13.00, 13.15

15 april           7.15 -12.15            7.21, 8.03, 8.33, 8.53, 9.09, 9.43, 10,41, 11.54

19 april           7.50 -15.00            7.50, 9.06, 9.09, 9.49, 10.03, 12.22, 12.39, 13.58, 14.19

19 april         10.00 -16.00          10.15, 10.30, 11.00, 11,40, 13.00, 13.00, 13.30

20 april           9.15 -13.45            9.20, 9.25, 9.55, 10.00, 11.34, 11.35, 11.47, 12.51

22 april           7.30 -13.00            7.28, 7.31, 7.44, 9.08, 9.31, 9.33, 9.40, 9.54, 11.10, 11.16, 12.46

Nästa tabell visar antalet hugg inom varje klocktimme samt fisketid i minuter och tid mellan huggen. Det man kan se är att fisket på morgon och förmiddag överlag är bäst medan det är allmänt sämre mitt på dagen. Något man även bör ta med i beaktning är att antalet hugg rimligtvis borde bli färre ju längre spöna är ute. För i början av ett fiskepass är ju vattnet orört och då borde ju chansen vara större att få hugg.

Klockslag Antal hugg Antal fisketid Tid mellan hugg i snitt

7 – 8      7 hugg      145 min        21 min

8 – 9      8 hugg      315 min        39 min

9 – 10    19 hugg    670 min        35 min

10 – 11   17 hugg   960 min        57 min

11 – 12   10 hugg   1000 min    100 min

12 – 13     9 hugg     975 min    108 min

13 – 14   11 hugg     825 min       75 min

14 – 15     4 hugg     330 min       83 min

15 – 16     2 hugg     140 min       70 min

Här en tabell som tydligt visar att antalet hugg per pass ökar när solljuset blir starkare och snötäcket på isen minskar. Att första och sista isarna generellt bjuder på bästa fisket är definitivt ingen myt, i alla fall då man siktar på antalet hugg per pass.
Månad Antal hugg Hugg per pass

Januari      6 hugg         3,0

Mars        18 hugg         2,2

April        63 hugg         7,9

Det som inte framgår som skulle vara intressant att veta är hur kvällsfisket skulle vara i detta vatten. Tyvärr har jag bara fiskat några få kvällspass så därför har jag valt att inte ta med dessa i statistiken. Förhoppningsvis hinner jag kolla upp detta i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar