torsdag 8 december 2016

2 g. Hur ser egentligen konditionen ut på isgäddor jämfört med annars

2. ISMETE I TEORIN OCH PRAKTIKEN 

När är egentligen en gäddas kondition som bäst? Frågan känns viktig för de som siktar på de allra största gäddorna. Vad man vet är att en gäddas kondition kan variera väldigt mycket under ett år, en gädda som med normal kondition väger runt 10 kilo kan mitt i sommaren i vissa vatten väga 7-8 kilo medan den på senhösten eller strax före leken kan vara uppe över 12 kilo. När den är som fetast tror jag varierar från vatten till vatten. I vissa vatten äter de upp sig väldigt snabbt efter leken och här kan man fånga grova gäddor även mitt i sommaren. Speciellt större djupare sjöar med gott om betesfisk och lite kallare och syrerikare vatten har ibland just den förmågan. Andra vatten som typ älvar och älvmynningar kan gäddorna ofta vara rätt magra sommartid men äter snabbt upp sig under hösten då det samlas enorma mängder mat på begränsad yta. Hur ser det då ut under ismetesäsongen?

Goda förutsättningar för bra kondition i teorin
Min erfarenhet säger att gäddorna i de flesta vatten jag fiskar i överlag håller en rätt normal kondition under ismetesäsongen. Vattentemperaturen är låg och förbränningen går på sparlåga vilket innebär att de inte skall magra speciellt mycket denna tid. Jag tycker dock det är sällan man får feta gäddor som är uppkäkade denna tid. Anledningen till detta tror jag helt enkelt är för att gäddorna har svårt att jaga effektivt, inte för att de slutar äta. På nått sätt har den alla odds emot sig, sämre sikt plus att vattentemperaturen är väldigt låg. Är sikten dålig får gäddorna jaga mer med hjälp av sidolinjen där den registrerar rörelser och vibrationer i vattnet. Detta blir ofta inte heller speciellt effektivt då betesfisken nu tenderar att stå mest still.

När vi börjar närma oss leken, alltså strax innan isen försvinner börjar gäddhonorna öka rejält i vikt då romsäckarna växer. Teoretiskt sett så borde en gädda vara som allra störst vid denna tid. Säg att den skulle haft en lyckad höst att käka upp sig under följt av en bra vinter med mycket mat. På detta ett par kilo rom, ja då kan en gädda på säg 125-135 cm nå upp till svindlande vikter. Drömmen för varje ismetare är nog att ta en sådan gädda i slutet av isfiskesäsongen. Detta är dock inte det lättaste och ser man till de riktigt stora gäddorna så tycker jag att det är lättare att få dessa i början eller mitt i isfiskesäsongen än i slutet av den.

Exempel på varierad kondition från ett och samma vatten
I vissa vatten tycks konditionen vara rätt lika gäddorna emellan medans det i andra skiljer sig rejält. 
Här nedan följer några exempel.
Här två gäddor i 8 kilos klassen från samma vatten. Det skiljer dock 10 cm emellan fiskarna.

Dessa två gäddor mättes bägge till 116 cm. Den till vänster vägde 11,12 kg (Fulton - 0.71) och den till höger 9,52 kg (Fulton - 0,61).
                                                                                                              
Statistiken talar emot teorin
När vi tittar över statistiken och jämför mina 20 största ismetegäddor med mina 20 största gäddor tagna i öppet vatten visar den tydligt att mina ismetegäddor överlag är magrare än de jag fått i öppet vatten. Ismetegäddorna visar överlag en jämnare kondition. Ingen av ismetegäddorna har kvalificerat sig till skalan mycket god kondition medan fem av gäddorna i öppet vatten har gjort det. Av de 40 gäddorna som är med på listorna är även den med sämst kondition tagen från isen. Någon kanske funderar om jag fiskar i olika vatten sommar och vinter men så är inte fallet, där jag fiskar sommartid fiskar jag även under vintern och våren. Tittar vi hur konditionen sett ut månadsvis ser vi att aprilgäddorna överlag varit klart magrare än övriga månader. Märkligt och ologiskt kan man lätt tycka. Man kan förutsätta att gäddor i dessa viktklasser uteslutande är honor. Kan det vara så att de äldre, magrare individerna som är på retur är i större behov att äta än de lite yngre fetare och romstinna storgäddorna som istället spar energi inför leken? Statistiken förbryllar mig en del faktiskt.

KONDIS – 20 största ismetegäddorna
12,930 KG – 124 CM       0,68      Medel         2016-04-11
12,100 KG – 118 CM       0,74      God             2010-03-09
11,200 KG – 120 CM       0,65      Låg              2011-01-10
11,120 KG – 116 CM       0,71      God             2010-03-22
10,520 KG – 114 CM       0,71      God             2016-04-10
10,430 KG – 113 CM       0,72      God             2016-03-27
10,180 KG – 114,5 CM    0,67      Medel          2014-04-16
10,050 KG – 110 CM       0,75      God             2016-03-14
  9,520 KG – 116 CM       0,61      Låg              2013-04-21
  9,400 KG – 112 CM       0,67      Medel          2010-03-15
  9,220 KG – 110 CM       0,69      Medel          2009-12-05
  8,770 KG – 106 CM       0,74      God             2013-01-19
  8,730 KG – 109 CM       0,67      Medel          2011-03-19
  8,500 KG – 106 CM       0,71      God             2011-01-10
  8,400 KG – 108 CM       0,67      Medel          2011-01-10
  8,250 KG – 105 CM       0,71      God             2015-04-04
  8,220 KG – 107 CM       0,67      Medel          2011-04-13
  8,120 KG                                                          2012-11-30
  8,040 KG – 103 CM       0,74      God              2011-01-28
  7,790 KG – 111 CM       0,57      Väldigt låg   2016-04-02

20 största kondis – Snitt: 0,69 högsta: 0,74 Lägsta: 0,57

KONDITION – 20 största gäddorna i öppet vatten

12,490 KG – 113 CM      0,87       Mycket god       2016-06-06    VERTIKAL
12,400 KG – 118 CM      0,75       God                   2016-06-12    TROLLING
11,200 KG – 115 CM      0,74       God                   2014-06-28    TROLLING
10,800 KG – 111 CM      0,79       Mycket god       2014-06-19    TROLLING
10,420 KG – 117 CM      0,65       Låg                    2012-09-19    TROLLING
10,320 KG – 120 CM      0,60       Låg                    2016-10-20    TROLLING
10,200 KG – 110 CM      0,77       Mycket god       2013-07-19    VERTIKAL
10,000 KG                                                               2010-06-29    TROLLING
  9,720 KG – 110 CM      0,73       God                   2016-05-30    SPINN
  9,600 KG – 115 CM      0,63       Låg                    2013-06-12    TROLLING
  9,320 KG – 105 CM      0,80       Mycket god       2010-05-22    SPINN
  9,150 KG – 112 CM      0,65       Låg                    2015-07-06    VERTIKAL
  9,100 KG – 108 CM      0,72       God                   2009-09-11    TROLLING
  8,860 KG – 104 CM      0,79       Mycket god       2010-06-28    TROLLING
  8,850 KG                                                               2016-06-15    SPINN
  8,710 KG – 113 CM      0,60       Låg                    2014-06-07    VERTIKAL
  8,660 KG                                                               2011-06-09     TROLLING
  8,620 KG – 108 CM      0,68       Medel                2012-09-30    TROLLING
  8,420 KG                                                               2016-06-12    TROLLING
  8,200 KG – 106 CM      0,69       Medel                2012-09-30    TROLLING

20 största kondis – Snitt 0,72 Högsta: 0,87 Lägsta: 0,60

KONDITON - MÅNADSVIS
December    1 gädda          0,69
Januari         5 gäddor        0,70 
Mars            6 gäddor        0,71
April            7 gäddor        0,66

Så här kan man räkna ut gäddornas kondition
Det kan vara intressant att kolla konditionen på gäddorna i de vatten man fiskar i. Då kan man kanske hitta ett mönster hur det ser ut under ett och samma år i ett specifikt vatten. När gäddorna kan vara som fetast respektive magrast. Man kan även jämföra konditionen mellan de vatten man fiskar i. Detta har lett till att jag gjort en speciell gäddskala där jag i grunden har utgått från Fultons formell.
Mer i detta ämne samt hur man räknar ut konditionen på gäddorna finns att läsa i denna artikel.GÄDDANS KONDITION – ETT TECKEN PÅ DITT VATTENS POTENTIAL. Det går även att kolla konditionen på sina gäddor direkt genom en länk här på bloggen. Finns längst ner på sidan. Ytterligare mer info kring detta finner man här KOLLA GÄDDORNAS KONDITION HÄR PÅ BLOGGEN.

MIN KONDITIONS TABELL
0 - 0,59            Mycket låg kondition
0.60 – 0.65      Låg kondition
0,66 – 0,70      Medelgod kondition
0.71 – 0.75      God kondition.
0.76 – 0.90      Mycket god kondition.
0.91 -              Extrem kondition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar