tisdag 29 november 2016

2 e. Yttre förutsättningar - Väder, lufttryck, månfaser m.m.

2. ISMETE I TEORIN OCH PRAKTIKEN

Vi har redan gått igenom hur faktorer som snödjup, isens tjocklek, siktdjup m.m. kan påverka gäddan. Kvar har vi däremot vädret, lufttrycket och månfasernas påverkan vilket jag tror många gånger kan styra över själva fiskeresultatet. Frågan är hur det påverkar och hur pass mycket?

Mitt bästa fiskeväder styrs efter rådande ljusförhållanden och årstid
Att vädret påvekar fisket i olika riktningar är ju ett välbekant fenomen för alla sportfiskare. Man kan däremot tycka att skillnaden skulle vara mindre om man jämför isfisket med fisket i öppet vatten. Fisken befinner sig vintertid i en skyddad värld under isen och då borde vädrets omväxlingar rimligen inte göra någon större skillnad i dess jakthumör. Men vi som fiskar vintertid vet bättre än så…

Genom åren har jag hunnit med många ismetepass under olika väderförhållanden och jag är vid det här laget övertygad om att vädret många gånger har en stor betydelse över fiskelyckan. På frågan om vilket väder som är det bästa så svarar jag att det beror på årstid samt isens och snödjupets tjocklek, alltså hur ljusförhållanden under isen ser ut. Så med andra ord varierar mitt idealväder en del. Här nedan skall jag mer detaljerat gå igenom vad jag fått ut av min statistik från alla mina fiskepass.

Första isarna
Nu är jaktljuset gott för gäddan och de är oftast väldigt aktiva. Vad jag märkt är att soligt väder sällan är bra denna tid. Vet inte om det beror på att det starka ljuset gör att gäddan blir försiktigare och mer uppmärksam på vad som händer ovan isen. Jag får i alla fall den känslan. Helst vill jag denna tid ha mulet och milt väder med svaga vindar. Nederbörd i form av lätt regn har även bjudit på bra fisken.

Vintertid
Nu börjar isarna bli tjockare och snötäcket allt djupare. Tyvärr är man lite av en slav under vädret denna tid på året. Ofta är det för kallt eller så blåser det och snöar. Mina fiskepass denna tid på året har skett i både klart och mulet väder. Det jag märk är att kallt och klart väder sällan varit bra vilket man kan tycka är lite konstigt då det ger de bästa ljusförhållandena. Däremot har mulet och milt väder bjudit på flera bra fisken denna tid. Helst vill jag ha en längre period med svaga vindar och mulet väder, då känns förutsättningarna riktigt bra. Mina funderingar är att just varma lågtryck med mildare syd/västvindar väder kan få igång gäddorna denna tid på året. Detta fenomen stämmer även in på flera andra arter under vintern.

Vårvintern och våren
Nu börjar snötäcket sjunka samtidigt som solen lyser allt starkare vilket gör att gäddornas aktivitet ökar mer och mer. Denna tid vill jag alltid ha solljus, inte nödvändigtvis strålande sol men i alla fall lite sol till och från. Däremot under slutet av isfiskesäsongen vill jag gärna testa någon dag med mer reducerande ljusförhållanden. Denna tid är isarna både tunnare och snöfria och då kan en gråmulen dag bjuda på riktigt bra fiske, eller att man förlägger passet under morgon eller kväll.

Kan vinden påverka fiskeresultatet?
Kan det finnas något annat runt vädret som påverkar fiskeresultaten? Ja det tror jag och det är vinden. En hård vind har förstört många av mina fisken. Ett problem är utrustningen då vippor och spön riskerar att blåsa omkull, eller snö som driver igen hålen. Men faktum är att själva fisket väldigt sällan blivit bra under stark vind. Denna tendens är så tydlig att jag har svårt att avfärda den. Tittar man sedan på hur vindarna blåser så har jag sett att de kalla nord/ nordvästvindarna är själva fan för fisket. Dessa kommer med kallfronter och medför många gånger en temperaturförändring samt lufttrycksförändring. Man kan undra om gäddorna känner detta eller om det är själva blåsten de reagerar på?

Högt stabilt lufttryck är ofta en fördel
Lufttrycket mäts i enheten hPa och ett lufttryck runt 1030 hPa får anses som högt och under 1000 hPa som lågt. Som jag varit inne på tidigare anser jag att ett snabbt sjunkande lufttryck i regel försämrar fisket. I stället föredrar jag då lufttrycket är stabilt eller på väg uppåt. Jag och mina fiskevänner har diskuterat detta en del och vi har alla samma känsla. Hur mycket just själva lufttrycket påverkar fisket törs jag inte säga. Statistiken här nedan ger väl vissa indikationer men inget direkt tydligt svar och jag tror att det är flera faktorer som spelar in här. Lågtryck ger ofta blåsigt och mulet väder med nederbörd vilket försämrar sikten under isen.
Förra vårvintern var idealisk ur fiskesynpunkt med lite snö på isarna samt flera stabila varma högtryck. Kanske en av orsakerna till att jag upplevde min hittills bästa ismetesäsong? Gäddan på bilden vägde drygt 10,5 kg och togs en dag då både väder och lufttryck var stabilt.

Det kanske bästa ismetepasset jag upplevt skedde en dag i januari då lufttrycket var lågt i kombination med mulet väder och snöfall. Dessutom var det flera decimeter snö på isen. Detta är inte det enda bra fisket jag haft under liknande förhållanden mitt i vintern, däremot har jag sällan haft bra fisken i lågtryck senare under våren. Egentligen har jag ingen bra förklaring till detta. En sak som är viktig att tillägga är att jag har förhållandevis få fiskepass under december-februari och många dagar har vädret helt enkelt varit för kallt för att fiska. Dessa kalla dagar sammanfaller ofta med högtryck, svaga vindar och klart väder. En fråga man ställer sig är då hur fisket egentligen skulle ha varit? Just denna fråga blir svår att få svar på då temperaturerna mitt i vinter i norra Sverige under dessa förhållanden oftast innebär temperaturer runt 15-30 minusgrader.

Sjunkande vattenstånd och knakande isar
När isen växer eller när vattnet sjunker ger den ifrån sig en hel del ljud och vibrationer. Kan dessa saker påverka gäddornas beteende och hugglust? Min erfarenhet pekar på att detta påverkar fisket negativt. Ju mer ljud i isen desto sämre har fisket gått. Minns en påsk för ett antal år sedan då det blev några riktigt kalla nätter. Dagarna var soliga och fina och lufttrycket stabilt. Isarna var i det närmaste fria från is så förhållandena var perfekta. Men fisket var sjukt segt i den sjö jag fiskade två dagar på raken. Jag talade med flera pimpelfiskare och de upplevde samma sak. Inte ens småabborrarna eller mörtarna ville hugga. Kylan medförde ett mer eller mindre ständigt sjungande och knakande i isen. Det man kan undra är hur fisket skulle ha vart om det istället varit ett varmt högtryck med smältande isar fri från en massa oljud? Egentligen har jag för få fiskepass under dessa förhållanden för att vara säker på hur det mycket det påverkar, men de gånger isarna ger ifrån sig ljud och vibrationer har fisket sällan eller aldrig gått bra.

LUFTTRYCK-VÄDER

12,930 KG          2016-04-11          Halvklart, svag vind +5         Lite snö på isen          1020 hPa           Svagt stigande
12,100 KG          2010-03-09          Sol, svag nordväst -5.            Snö på isen                1010 hPa           Svagt stigande
11,200 KG          2011-01-10          Mulet, snöbyar, svag ost -3.   Snö på isen                  993 hPa           Svagt sjunkande
11,120 KG          2010-03-22          Mulet, måttlig nordväst, 0.    Snö på isen                 1001 hPa          Stabilt
10,520 KG          2016-04-10          Halvklart, svag nord, +5        Lite snö på isen         1018 hPa           Stigande
10,430 KG          2016-03-27          Halvklart, måttlig syd, +5      Lite snö på isen            997 hPa          Svagt stigande
10,180 KG          2014-04-16          Halvklart, ökande syd, +5      Snöfritt                      1015 hPa           Sjunkande
10,050 KG          2016-03-14          Mulet, svaga vindar               Snö på isen                1027 hPa          Stabilt
  9,520 KG          2013-04-21          Halvklart, svag syd, +5          Lite snö på isen         1020 hPa          Stabilt
  9,400 KG          2010-03-15          Sol, vindstilla, -8.                  Snö på isen                 1003 hPa          Stigande
  9,220 KG          2009-12-05          Mulet, svag vind -2.               Lite snö på isen         1022 hPa          Stabilt
  8,770 KG          2013-01-19          Halvklart, svag nordväst -2    Snö på isen                1005 hPa          Stigande
  8,730 KG          2011-03-19          Mulet, svag syd -1.                 Snö på isen                1014 hPa          Stigande
  8,500 KG          2011-01-10          Mulet, snöbyar, svag ost -3.   Snö på isen                  993 hPa          Svagt sjunkande
  8,400 KG          2011-01-10          Mulet, snöbyar, svag ost -3.    Snö på isen                 993 hPa          Svagt sjunkande
  8,250 KG          2015-04-04          Mulet, snöbyar +3                   Snö på isen               1020 hPa          Svagt stigande
  8,220 KG          2011-04-13          Sol, svaga vindar +8.               Lite snö på isen        1009 hPa          Svagt stigande
  8,120 KG          2012-11-30          Klart, måttlig nordost -13        Lite snö på isen        1031 hPa          Svagt stigande
  8,040 KG          2011-01-28          Halvklart, svag väst 0.             Snö på isen                 998 hPa          Stabilt
  7,790 KG          2016-04-02          Sol, vindstilla +5                     Lite snö på isen        1015 hPa          Stabilt

LUFTTRYCK
Medelvärde lufttryck          1010 hPa    
Högsta lufttryck                  1031 hPa    
Lägsta lufttryck                     993 hPa
   
Stigande lufttryck              10 gäddor
Stabilt lufttryck                    6 gäddor
Sjunkande lufttryck             4 gäddor

Här kan man se tydligt att stigande lufttryck gett de flesta gäddorna medan sjunkande svarat för minst antal fiskar. Många av gäddorna är också tagna under perioder då det varit rätt stabilt väder och högt lufttryck. Men det finns också några undantag med på listan. En fara i statistiken är att man styr sitt fiske efter lufttryck, månfas, ett visst väder eller annat kan den bli missvisande. Men i detta fall har jag inte gjort det utan det är först nu (2016) som jag sammanställt denna statistik. Men denna tendens är ingen överraskning för mig utan jag har tidigare observerat flertalet gånger hur dåligt fisket kan vara när lufttrycket faller snabbt och framför allt i kombination med hårda vindar. Detta är ju baserat på mina största gäddor och inte på mina bästa mängdfisken men känslan min är att trenden är densamma där också.

VÄDER
Mulet               8 gäddor    
Halvklart         7 gäddor      
Sol                   5 gäddor
    
FÖRHÅLLANDENA PÅ ISEN
Snö                11 gäddor
Lite snö          8 gäddor
Snöfritt           1 gädda

Lite överraskande att jag fått de flesta storgäddorna vid mulet väder den känslan hade jag inte direkt fått. Som jag skrivit tidigare så vill jag gärna att det skall vara lite moln på himlen, strålande sol är förvisso skönt men inte alltid bra för fisket, är som att gäddorna vill bli passiva om det är samma ljusförhållande konstant. Är bara en känsla som jag har fått genom åren. Eftersom de flesta av mina fiskepass skett då det varit snö på isen är det ingen större överraskning att flest gäddor kommit under dessa förhållanden. Fast å andra sidan hade gäddorna påverkats väldigt negativt av detta borde statistiken se annorlunda ut. Min känsla här är att chansen att få stora gäddor oftast inte styrs om det är mycket snö på isen eller inte. Däremot har trenden varit tydligt att det blir fler hugg per pass med ingen eller lite snö på isarna men däremot har medelstorleken då varit klart sämre. Känns som att de stora gäddorna kan komma oavsett snö eller inte. Men gäller ju att lista ut vad de befinner sig också för gäddorna kan byta plats då ljusförhållandena under isen förändras till det sämre/bättre.

Det skulle vara intressant att se hur ni läsare ser på detta. Har ni egna erfarenheter och teorier kring dessa frågor så släng gärna i väg ett mejl eller kommentar.


Månens påverkan/betydelse för fiskeresultatet
Många gäddfiskare hävdar att månens position påverkar fiskeresultatet. Själv lägger jag inte någon större vikt på det påstående men tycker ändå att resonemanget är så pass intressant att jag börjat titta hur det ser ut i mina vatten. Resultatet har faktiskt blivit överraskade i några avseende. Vad jag märkt i allmänhet är att månfaserna tycks påverka mera i vissa vatten än andra och det är precis samma som just många andra fiskare hävdar. Under 90 talet när jag fiskade mycket lake märkte jag tydligt hur aktiva lakarna kunde vara under fullmåne vid bottenmete på hösten medan samma månfas under pimpelfiske inte alls gav samma resultat. Det som däremot fick fart på laken på vintern var ofta lågtrycksbetonat väder. Alltså precis likadana erfarenheter som gäddfisket samma tid på året. Det skulle vara intressant att höra andras erfarenheter i ämnet…

Här nedan min topp 20 bästa lista där aktuella månfaser finns angivna.

12930 g – 124 cm      Växande – 4 dagar efter nymåne         2016-04-11
12100 g – 118 cm      Avtagande - 7 dagar före nymåne        2010-03-09
11200 g – 120 cm      Växande - 5 dagar efter nymåne          2011-01-10
11120 g – 116 cm      Växande - 6 dagar efter nymåne          2010-03-22
10520 g – 114 cm      Växande – 3 dagar efter nymåne         2016-04-10
10430 g – 113 cm      Växande – 4 dagar efter nymåne         2016-03-27
10180 g – 114,5 cm   Avtagande – 2 dagar efter fullmåne     2014-04-16
10050 g – 110 cm      Växande – 6 dagar efter nymåne         2016-03-14
  9520 g – 116 cm      Växande – 4 dagar innan fullmåne      2013-04-21
  9400 g – 112 cm      Avtagande - 1 dag före nymåne           2010-03-15
  9220 g – 110 cm      Avtagande - 3 dagar efter fullmåne     2009-12-05
  8770 g – 106 cm      Växande – 8 dagar efter nymåne         2013-01-19
  8730 g – 109 cm      Växande - 1 dag före fullmåne            2011-03-19
  8500 g – 106 cm      Växande - 5 dagar efter nymåne          2011-01-10
  8400 g – 108 cm      Växande - 5 dagar efter nymåne          2011-01-10
  8250 g – 105 cm      Fullmåne                                              2015-04-04
  8220 g – 107 cm      Växande - 5 dagar före fullmåne         2011-04-13
  8120 g                      Avtagande – 2 dagar efter fullmåne     2012-11-30
  8040 g – 103 cm      Avtagande - 6 dagar före nymåne        2011-01-28
  7790 g – 111 cm      Avtagande – 1 dag innan nymåne        2016-04-02

Min statistik visar att första veckan efter nymåne är extra het. Hälften av listans gäddor är tagna från nymåne och åtta dagar framåt. Hela perioden från nymåne fram till några dagar efter fullmåne står för klart mest gäddor medans resterande period endast svarar för ett fåtal fiskar. Om detta är ren slump eller inte låter jag vara osagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar