måndag 22 februari 2010

Hur ser framtidens sportfiske ut i våra strömmande vattendrag?

Förändringarnas vindar blåser. Det fria sportfisket i våra orörda älvar och andra strömmande vattendrag är inte längre lika självklara utan numera blir hoten om utbyggnad av vattenkraften allt starkare. Någonting händer i havet som skapar obalans i ekosystemet. Vem hade kunnat tänka sig för 10 år sedan att arter som spigg, sik och gädda skulle bli sällsynta. Nu är det lyckligtvis inte så överallt men det finns områden lägst kusten där det blivit på det viset.

Samtidigt så blir det allt vanligare med privata aktörer som arrenderar fina sträckor av våra bästa vattendrag. Dessutom ser vi allt hårdare regler vad det gäller fångster, minimimått och förbud mot fiskemetoder och beten som tidigare varit tillåtna. Även antalet kvoterade vatten ökar stadigt och förbud mot lekande fisk införs i allt större utsträckning. Med andra ord så krymper sportfiskarens värld allt mera och hur skall vi tackla den situationen på bästa sätt?

FÖRÄNDRINGARNAS VINDAR BLÅSER, ÄR DET NÖDVÄNDIGT? Med denna förändring är det inte så konstigt att de som är vana att fiska på sitt sätt och vis när de vill och på de sträckor de genom åren funnit lyckosamma reagerar. Att så plötsligt inte få fiska längre på sin favoritplats p.g.a. att den är arrenderad av privata aktörer eller att den bara är öppen för flugfiske eller något annat kan jag förstå att det blir ett hårt slag för många. Är detta nödvändigt kan man fråga sig? Och vad vinner man på detta i så fall?

Under de senaste åren har det i media pågått en stundtals infekterad debatt i ämnet med människor av olika åsikter, allt som oftast så ser man två läger i frågan. Själv så förstår jag bägge lägrens åsikter och tänkande till en viss del. Personligen tror jag att det är viktigt att man tänker i ett bredare perspektiv på vad som är det bästa för ett framtida hållbart fiske. Här får man lägga undan sitt egoistiska tänkande och tänka stort, acceptera hur vårt samhälle ser ut idag och göra det bästa möjliga att hjälpa till att bevara och förbättra sportfisket.

VIKTEN ATT VÄRNA OM FISKBESTÅNDEN, GRUNDEN FÖR ETT HÅLLBART FRAMTIDA SPORTFISKE

Det viktigaste enligt min mening är att bestånden av fisk skall vara god, helst så opåverkade som möjligt och likt de som det en gång var innan vi människor började förstöra för oss själva. Därför måste alla sportfiskare börja inse att man inte kan roffa åt sig av kakan så länge den finns. De som fortfarande fiskar för att ta hem all sin fångst har faktiskt möjligheter att fiska i alla de put & take vatten som finns eller fiska i vatten med täta bestånd av fisk som tål eller rent av mår bra av ett ökat fiskuttag. Vi måste inse att det finns stora skillnader mellan olika vattendrag och att vissa är betydligt känsligare än andra. Här finns det inga genvägar om vi i framtiden skall ha ett hållbart sportfiske. Sedan är det bara att inse att vissa fiskemetoder inte är lika skonsamma som andra. Därför måste även den mest inbitne metaren förstå att i vissa vatten lämpar sig inte detta fiske. Kunskap är således nyckeln till förståelse som i förlängningen även kan leda till en förändring.

Tyvärr så kan det ibland kännas lite meningslöst att vi sportfiskare skall anstränga oss och anpassa vårt fiske för att värna om fiskbestånden samtidigt som yrkesfiskarna fiskar på precis som de gjort i alla dagar. Men skall det ske förändringar och ett nytt tankesätt så är det viktigt att vi inte ger upp samt tar vårt ansvar att förändra fisket till det bättre, förr eller senare kanske det ger utslag.

EKONOMISK LÖNSAM FISKETURISM, BÄSTA MEDICIN MOT VATTENKRAFTEN

För att stå emot hotet mot vattenkraftutbyggnaden så är det viktigt att vi kan visa att det finns något som är än mer ekonomisk och hållbart i framtiden än vad vattenkraften skulle vara. Tyvärr styr ekonomi och pengar mer än någonsin så detta är den bistra verklighet vi har framför oss. Det spelar ingen roll att vi har överskott av energi, kan vi tjäna pengar på den så gör vi det. Detta ser man ju tydligt då vi säljer vår el dyrt och samtidigt köper el billig från Polen, att det sen ur miljösynpunkt är det sämsta tänkbara det skiter man sedan i.

Av den anledningen anser jag att fisketurismen är mycket viktig. Här finns det mycket pengar att tjäna och ju bättre fiske vi kan erbjuda ju mer tjänar vi. Dessutom så skapar det många arbetstillfällen i de delar av landet där det behövs som allra mest. Kan vi visa att fisketurismen är ekonomisk lönsam så har vi här ett starkt argument att förhindra en utbredning av vattenkraften och en anledning att begränsa yrkesfisket och värna om våra fiskebestånd. Detta är en viktig sak som många tycks missa då man diskuterar om framtidens fiskemöjligheter.

VIKTIGT ATT DET FINNS PLATS FÖR ALLA

Tyvärr tror jag att det även kan finnas en viss girighet ibland fiskeentreprenörerna, de är ju människor de också och sanningen är att vi människor många gånger tänker på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det innebär att fisket till en del blir en klassfråga som gynnar de med fetare plånbok. Själv tycker jag det absolut inte är fel att tjäna mycket pengar inom denna verksamhet, utan snarare tvärtom. Så länge det finns de som har råd att betala är det inte fel att sälja sin produkt.

Men tyvärr så kan lokalbefolkningen bli drabbat av detta och det har orsakat heta känslor emellanåt vilket jag kan förstå. Här tycker jag vi kan bli bättre, att värna om lokalbefolkningen. Ett sådant tänkande finns faktiskt här och var, vet att de som bor i Överkalix kommun får lösa årskort i Ängesån till ett mycket förmånligt pris. Så länge det finns attraktiva fiskemöjligheter för alla oavsett vilken samhällsklass man tillhör är jag inte orolig. Det tycker jag att det finns idag. Men en liten fara på taket kan jag ana då man ser hur det ser ut i vissa andra länder där lokalbefolkningen får stå tillbaka för penningstinna turister. Här tycker jag att vi idag har en bra balans som vi skall värna om.

GLÖM INTE BORT VAD SPORTFISKET I GRUNDEN GÅR UT PÅ

Slutligen får man inte glömma bort vad sportfisket handlar om i grunden och det har inte enligt min mening något med ekonomi och pengar att göra utan istället är det fråga om saker som spänning och avkoppling i en många gånger njutningsfull miljö. Kan man dessutom dela upplevelsen med andra likasinnade blir det än mer fulländat…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar