onsdag 20 februari 2013

Vilken typ av sportfiskare är du? (Del 2 av 5)

DEL 2 - Vilken personlighet och typ av fiskare är du?

Har du tänkt att betydelsen av hur du är som person även kan påverka hur du är som fiskare. Under årens lopp har jag haft förmånen att fiska tillsammans med många olika människor och personligheter där ingen är exakt lik den andra. Egentligen är det omöjligt att sätta in en fiskare i ett visst fack men jag tänker mig i alla fall försöka göra en grov generalisering baserad på de olika människor jag stött på genom åren ute vid diverse fiskevatten.

Analytikern och taktikern

Här finner man ofta en strateg som i god tid planerar in allt i minsta detalj. Noggrannhet är ett motto och ingenting skall gå till spillo. Denne dokumenterar sitt fiske samt har lätt för att lägga saker på minnet och analyserar även sina fisketurer. Problemet kan vara att dessa personer ibland lägger ner så mycket energi på förberedelserna inför sitt fiskepass att de inte orkar omvandla sina ofta kloka tankar till handling.

Praktikern

Dessa fiskare är uppfinningsrika och kreativa i sitt fiskande. De har en förmåga att hitta egna smarta lösningar på de problem som dyker upp. Kommer gärna med nya eller modifierade tackel eller metoder.

Har ofta en egen vilja som är stark, är bestämda och envisa vilket i slutändan ofta leder till resultat. I vissa fall kan tiden man lägger på flugbindning, betestillverkning eller annat bli större än själva fiskandet.

Den hetsige och otålige

Här är tålamodet inte det bästa och man ger lätt upp om det inte går som det tänkt sig. Byter ofta plats, bete eller metod om fisket går trögt. Har dessutom svårt att koncentrera sig på sitt eget fiskande utan ögonen söker sig gärna till de andra i sällskapet. Svordomar eller andra otrevliga ord kan lätt yttra sig om det blir trassel eller strul i utrustningen.

Om nu personen ifråga även har svårt att glädjas åt andras framgångar så brukar detta synas tydligt i form av missunnsamhet eller avundsjuka. Extra påtagligt kan detta bli om han/ hon samtidigt inte får någon fisk medan kompisen drar fiske efter fisk.

Drömmaren eller naturromantikern

Denna personlighet kan i vissa ögon upplevas som lite flummig och ointresserad av själva fisket. Natur, djur och annat i omgivningen tar istället upp stor del av ens uppmärksamhet.

fallet

Om jag leker med tanken att jag fick välja ut några kompisar och ta med mig hit ut till denna plats så är jag säker på att intrycken och upplevelsen skulle tolkas på olika sätt.

Någon skulle antagligen först och främst fascineras över det vackra och storslagna medan en annan (troligtvis ivrig sportfiskare) direkt skulle börja tänka i banor vars fisken kan tänkas hålla till.

Fiskelyckan har ofta ingen större betydelse utan istället kan en simmande bäver eller älg rädda en fiskdag. Hyser personen i frågan riktigt stor passion för fisket så finner man här en tålmodig person som tar sig tid att se vad som händer och sker i omgivningen vilket i förlängningen leder till lyckade resultat ute vid vattnet.

Härmaren eller efterföljaren

Här hittar man en person utan egen drivkraft. Saknar både egen vilja och åsikter. Tänker ogärna själv utan låter i stället andra göra det. Lågt självförtroendet när det gäller sitt eget kunnande.

Efterapar och tar efter sina fiskekompisar i allting från betesval, fiskeplats eller metod. Dessa personer fiskar sällan själva utan anser sig vara beroende av andra.

Den lugna och tålmodige

Med ett ständigt lugn så minskar risken för olika typer av problem avsevärt. Den lugna personen tar till sig saker som händer och sker i sin omgivning på bästa möjliga sätt och kan också koncentrera sig fullt ut på sitt fiskande. En lugn person är oftast även tålmodig i sin läggning vilket är en bra och lämplig kombination vad det gäller fiske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar