lördag 24 november 2012

Sverige- Ett skrämmande exempel på hur illa vi utnyttjar vår unika laxstam

Tyvärr jobbade jag på onsdag då uppdrag granskning handlade om laxfisket i Östersjön och rent allmänt om laxens situation i Sverige. I dag har jag sett programmet i sin helhet och jag måste säga att det var ett mycket bra och välgjort program som byggde på fakta och inte tog ställning till någon/något. Man utgick helt och hållet från laxens situation, hur deras livscykel ser ut och vilka faror som finns och lurar på vägen från dess liv som smolt till lekmogen lax.

Jag är ju insatt i det ämnet så för mig var all fakta inga nyheter men det som var mest skrämmande var hur den ansvarige ministern Eskil Erlandsson svarade på frågorna han fick. Hur naiv, okunnig och oansvarig han framstod som och det värsta av allt var nog ändå att han inte litade på vetenskapen och den ledande forskningen gällande laxen.

I Eskils värld så är alla goda och följer regler och lagar och dessutom inte tar upp fler laxar än de behöver äta. I Eskils värld så räcker laxen även i fortsättningen till alla typer av fiskare och beståndet kommer dessutom börja öka utan att man gör några nya åtgärder. Hur skall detta hända är frågan om man inte gör något konkret av situationen?

Det bästa med programmet som jag ser det är biten som tog upp hur mycket vi förlorar rent ekonomsikt med våran fiskepolitik och hur man i andra länder lyckas vända på ett hopplöst läge till något positivt på kort tid. Hoppas att de ledande politikerna tar tag i saken, visar mod och inser vilken potential just laxfisket har.

För att rädda vildlaxen krävs det att vi alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken. Kanske ett totaltfiskeförbud några år från allt fiske, sedan förbjuda eller reglera fritidsfisket för att i framtiden skapa goda förutsättningar till folk som lever på laxfisket som yrkesfiskare och människor utefter våra älvar. Vattenkraften är ett annat dilemma och där är det enligt mig en skandal att regler och lagar gäller fortfarande från den tid då vi byggde våra första vattenkraftverk. På den tiden visste man ju inte vilka ingrepp på naturen som detta gav och hur laxen och annan fisk drabbades. Att man i dag inte gjort något åt den saken är åter ett exempel på hur ekonomi och politik styr vårt samhälle.

Jag gillar inte bara själva fisket utan lika mycket vår underbart vackra natur som vi fortfarande har på många håll. Men att se den sakta men säkert försvinna, hur vi förstör för oss själva och hur makteliten i storstäderna resonerar gör mig mörkrädd. Som tur är finns det många människor som kämpar emot detta vansinne och så länge som jag lever tänker jag vara en i den skaran.

Att vi i Sverige skall vara bland de tre bästa eller till och med bäst i hela EU med vår fiskeripolitik var nog den största lögnen i hela programmet. Att vi skall bruka men inte förbruka talar också tvärtemot vad som sker idag. Nej Eskil du är inte trovärdig i mina ögon. Nästan så att man tycker lite synd om dig när man hör hur du pratar men samtidigt skrämmande då det är du som är högst ansvarig i dessa frågor i vårt land. Hoppas att du kan komma till insikt med hur allvarligt problemen är och göra något konkret åt saken istället för att bara komma med floskler som bara förlöjligar dig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar