torsdag 3 oktober 2013

Vikten av att vårda sina fiskevatten

För mig känns det viktigt att med jämna mellanrum lyfta fram och argumentera för hur viktigt det är att vara rädd om sina fiskevatten och vårda dom väl. Alla sportfiskare vill väl ha bra fiskevatten men för att ha det krävs lite tanke och förnuft. Det är lätt att bli ivrig och förblindad i sin iver när fisket är bra, är det dessutom konkurrens om fiskeplatsen ja då blir resultatet ofta det att man mer eller mindre fiskar sönder stället.

Rent generellt kan man säga att ett ökat fisketryck alltid försämrar fisket mer eller mindre. Tar man däremot upp alla de stora fiskarna man får ja då blir fisket inte bara sämre utan risken finns dessutom att vattnet blir helt förstört. I vissa fall kan beståndet på sikt komma tillbaka men långt ifrån alltid.

Var rädd om de stora fiskarna

Kortfattat kan man beskriva så här: Tar man bort de stora toppkonsumenterna dvs. de största rovfiskarna blir det en obalans i vattnet. Resultatet blir i de flesta fall att de yngre individerna får mer utrymme, de blir fler i antal och en av de viktigaste förutsättningarna för att ett vatten skall producera stora fiskar riskeras att försvinna. Jag tänker då att konkurrensen om maten blir allt för stor under de första levnadsåren då alltför många rovfiskar i samma storlek skall slåss om samma föda. En långsam tillväxt från start är ju inte precis det optimala för om ett vatten skall producera stora fiskar.

Ett första steg är därför att återutsätta alla sina stora fiskar, men gå inte för långt i catch and release tänket utan ta gärna några lämpliga matfiskar då och då. Mycket handlar om hur vattnet i fråga ser ut, hur starka fiskbestånden är osv. I vissa vatten kan till och med ett ökat uttag av vissa fiskararter vara bra. Exempel på detta är de sk tusenbrödersjöarna fulla med abborre i en och samma storlek eller övergädda och näringsrika vatten där vitfiskarna har blivit för många och risken för syrebrist och fiskdöd finns.

Idag har återutsättning av fisken man fångar blivit allt vanligare och räknas som en del av det moderna sportfisket. Men frågan är om enbart catch and release räcker för att bevara ett vattens goda fiske? En del kanske tycker/tror det men personligen säger jag att det krävs mer än så och här kommer vi till kärnan i detta inlägg, nämligen där inlägget började. Att vårda sitt fiskevatten och fiska med förnuft. Här nedan ger jag några konkreta tips på hur jag tänker när jag fiskar, men först en påminnelse om varför jag anser att det idag är extra viktigt att vara rädd om sina vatten.

Utveckling på gott och ont

Stora fiskar är en bristvara i ett vatten, de är på toppen av pyramiden och dessutom sportfiskarens största mål. Utvecklingen inom sportfisket har senaste åren accelererat och då framför allt när det gäller utrustningen. Spön, linor, beten och inte minst elektronikbiten med ekolod, plotter och annat har öppnat dörren för ett allt mer effektivare fiske. Dessutom blir det mer och mer vanligt att specialisera sig inom olika tekniker, metoder som också gör att vi kommer åt fisken året om. Sist men inte minst får man inte glömma att idag har man som sportfiskare helt andra möjligheter att skaffa information och träffa likasinnade, jag tänker förstås på internet. Just internet tror jag är den största anledningen till att sportfiskeintresset ökat vilket givetvis är glädjande, fast också en orsak att tänka efter ännu mer hur man fiskar, vad man säger och skriver osv.

MINA EGNA TIPS, RÅD OCH TANKAR

Idag fiskar jag nästan uteslutande i vatten där jag tror det finns stora fiskar. I en del av mina fiskevatten är fisketrycket näst intill obefintligt medans det i andra fiskas rätt hårt i. Men jag har alltid gillat att söka mig till ställen där få eller helst inga andra fiskar, dels för att det är en utmaning att själv finna sitt vatten samt ovissheten och spänningen av att veta var som kan tänka dölja sig där nere. Sedan är oftast fisket grymt bra då man träffar rätt och man kan fiska på ostörda fiskar, dessutom är kondisen på fiskarna i regel bra vilket ytterligare är ett plus.

Jag skall inte klaga då förutsättningarna där jag bor är riktigt goda. Om man ser till antalet sporfiskare och hur många fiskevatten det finns så blir det sällan någon större trängsel på fiskeplatserna. Att jag sedan har tillgång till några större sjöar samt massor av småvatten, åar och även några älvar gör ju inte saken sämre. 

Att tänka på är att inget vatten är likt det andra. I vissa hittar man fisken utspridda på flertalet ställen och känslan är ofta att de är svårfiskade. I andra finns det säkra ställen där man vet att de stora fiskarna oftast håller till och här kan fisket kännas lättare men samtidigt finns faran att fisket riskeras att bli sämre.

Stora sjöar/vatten

Stora sjöar är i regel tacksammare på det sättet att man har större ytor att sprida ut sina fiskpass på. Själv brukar jag dela upp fisket i olika delar av sjön för att låta vissa ställen få vila. Detta kan vara svårt ibland då man känner att fisket troligen är bättre på en annan plats än den man planerar att fiska på. Men jag tror man har igen detta på sikt, att t.ex. trolla fram och tillbaka dag efter dag på en begränsad yta tror jag inte är bra. Du täcker av stora ytor och fisken ser betena gång efter annan och blir med tiden allt försiktigare. Båten stör fiskarna också och resultatet blir ofta sämre fiske samt magrare fiskar. Man får inte heller glömma de fiskar man fångar, hur de påverkas efter att man återutsatt dom, att de blir försiktigare, mer svårflörtade och även i vissa fall tappar i kondition. När det gäller gäddfisket så är detta väldigt tydligt och en av de största anledningarna till att jag sällan fiskar gädda på platser med högt fisketryck. Jag vill att gäddorna skall få vara i fred och frodas för att jag sedan skall hitta dom.

Några av de stora sjöarna jag brukar fiska i finns det grov fisk av flera arter vilket jag ser som ett plus. Du kan här rikta ditt fiske efter olika arter, fiska på olika djup och variera metoder. Då kan exempelvis en art få vila under vissa tider vilket inte hade blivit fallet om man bara fiskat efter en och samma art under hela året.

Mindre sjöar/vatten

Mindre sjöar, åar och små älvar är ofta betydligt känsligare för högt fisktryck. De stora fiskarna befinner sig vissa tider på begränsad yta vilket innebär att de utsätts i högre grad av våra beten. De blir därför mer vaksam med tiden och allt mer svårflörtade. I sådana vatten kan det vara bra att antingen låta ställen vila under något år eller att fördela sitt fiske mellan flertalet vatten för att riskera att nöta sönder ett bra fiskevatten.

Hösten är en känslig tid då all fisk söker sig till vattnets djupaste delar och är det då ett grunt vatten med bara några få djuphålor så gäller det givetvis att inte fiska allt för hårt på platsen. Även tiden runt leken får man vara försiktig och fiska med förnuft.

De flesta av mina abborrvatten är småvatten och även här försöker jag fördela mitt fiske mellan olika vatten/platser vilket också gjort att jag haft ett bra fiske år efter år. Fisketrycket i övrigt är rätt lågt i dessa vatten, det fiskas en del förvisso men inte på riktigt samma sätt och på samma platser som där jag håller till. Det kan låta löjligt men jag är rätt noga med att inte skylta allt för mycket hur jag fiskar, kommer det en båt på sjön så är det inte ovanligt att jag byter plats och fiskemetod.

Lite annat som kan vara värt att tänka på

Ett annat tips är att vara aktsam att berätta vart du fiskar till andra. Just detta är lite av ett huvudbry för mig då jag gärna vill hjälpa andra så att de lyckas med sitt fiske men samtidigt inte göra det på bekostnad av mitt eget eller mina vänners fiskande. Sedan är det skillnad på hur man hjälper till. Personligen vill jag gärna hjälpa en på traven, ge fisketips samt säga hur man bör tänka för att lyckas och vilka typer av vatten som kan vara intressanta. Att ge vägbeskrivning rakt till fiskevattnet, rita kartor, ge gps-markeringar på heta ställen och liknande ger jag sällan ut. Det är just sådant som jag själv inte vill ha utan tycker istället att man själv måste få anstränga sig lite också. Just den biten att lyckas av egen kraft tycker jag är den största bedriften och tillika ett kvitto på att man är en duktig fiskare.

Har man få bra fiskeplatser så blir man extra sårbar, därför är det bra att regelbundet söka nya vatten. Sedan är det ju inte enbart fisketrycket som styr allt, ibland är det mer komplicerat än så. Förändringar i miljön och annat kan spela sin roll, sedan har vi ju arter som lever på gränsen av dess utbredningsområde (gösen här i norr) liksom havsvandrande fiskar (lax, havsöring) där andra faktorer är med och styr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar