måndag 10 maj 2010

STATISTIK Idfisket i Aleån 1990-2005

År

Antal

Stora idar

Väder

Vattenstånd

         
         

1990

5

 

Normalt

 

1991

22

1

Kallt

 

1992

19

 

Varmt

 

1993

19

1

   

1994

12

1

varmt-kallt

Högt

1995

103

5

Kallt-varmt

Rätt högt

1996

94

1

Kallt

Mkt lågt

1997

56

6

Kallt

Högt

1998

25

1

varmt-kallt

Rätt högt

1999

108

3

Kallt-varmt

Lågt

2000

30

1

Kallt

Normalt

2001

54

1

Normalt

Normalt

2002

51

 

Normalt

Rätt lågt

2003

177

1

Normalt

Mkt lågt

2004

91

 

Kallt

Rätt lågt

2005

40

 

Kallt

Rätt lågt

År

Första iden

Aleån isfri

Dagar isfritt

Antal dagar

     

till första iden

jag fiskat

         

1990

7-maj

   

7-8maj (2)

1991

9-maj

   

9-15maj (7)

1992

12-maj

   

12-22maj (11)

1993

8-maj

   

8-14maj (7)

1994

6-maj

   

6-14maj (9)

1995

17-maj

   

17-28maj (12)

1996

16-maj

10-maj

6 dagar

16-21maj (6)

1997

17-maj

10-maj

7 dagar

17-28maj (12)

1998

15-maj

05-maj

10 dagar

15-21 maj (7)

1999

13-maj

30-apr

13 dagar

13-19 maj (7)

2000

10-maj

30-apr

10 dagar

10-16maj (7)

2001

11-maj

02-maj

9 dagar

11-15maj (5)

2002

1-maj

23-apr

8 dagar

1-11maj (11)

2003

9-maj

22-apr

17 dagar

9-15maj (7)

2004

9-maj

30-apr

9 dagar

9-19 maj (11)

2005

9-maj

26-apr

13 dagar

9-21maj (13)

ID+BONUSFISKAR:

År

Idar

Mörtar

Abborrar

Stäm

Gäddor

Löjor

År

               

1990

5

1990

1991

22

1991

1992

19

1992

1993

19

1

1993

1994

12

5

1

1

1994

1995

103

59

2

2

3

1995

1996

94

1996

1997

56

1997

1998

25

136

3

1998

1999

108

84

1

1999

2000

30

13

2000

2001

54

4

2001

2002

51

3

1

2002

2003

177

1

2003

2004

91

9

4

2004

2005

40

1

2005

Totalt

906

315

7

6

3

3

Totalt

VATTENSTÅND, MEDELVÄRDE, BETE OCH TIDER:

VATTENSTÅND:

Högt 2 år (-94, -97)

Något högt 2 år (-95, -98)

Medel 2 år (-01, -02)

Något lågt 3 år (-02, -04, -05)

Lågt 1 år (-99)

Mycket lågt 2 år (-96, -03)

Vid högt vattenstånd hittar man iden i Övre grubban, mitt emot övre grubban samt i Lundgrubban.

Vid något högt vattenstånd har Lundgrubban och mitt emot övre grubban visat sig vara de hetaste platserna. Även övre grubban kan ge fisk.

Vid normalt vattenstånd har övre grubban visat sig klart bäst. Andra heta ställen är Lundgrubban, mitt emot övre grubban, mitt emot nedre grubban och hästgrubban.

Vid något lågt eller lågt vattenstånd gäller liknande ställen som normalt vattenstånd. Men sträckan mellan bron och övre grubban kan då också ge id. Även ovanför bron kan det gå att få fisk.

Vid mycket lågt vattenstånd hittar du iden på helt andra platser. I Lundgrubban och övre grubban står det ingen fisk alls. I de djupaste och mest strömsatta partierna hittar man iden.

Strömpartiet ovanför bron ned till övre grubban är det säkraste partiet. Vid extremt låg vattenföring är strömsträckan mellan övre grubban och Lundgrubban ett mycket hett ställe liksom ovanför bron.

MEDELVÄRDE:

Första iden: 11 maj (169/16=10,56)

Aleån isfri: 1 maj (308/10=30,8)

Dagar isfritt innan första iden: 10 dagar (102/10=10,2)

Antal dagar jag fiskar id på ett år: 8 dagar (134/16=8,38)

BETEN:

Majs, maggot, mask och stubbmask

Flesta idarna är tagna på kombinationsbetet majs+ maggots eller enbart majs.

TIDER:

Bästa fisket: Förmiddagen

Bra fiske: Morgonen

Hyfsat fiske: Eftermiddagen

Trögt fiske: Kvällen

*Generellt sett är förmiddagen bästa tiden på dygnet.

*Morgonfisket är bra. Ibland är det dock rätt trögt men många gånger mycket bra istället.

*Eftermiddagsfisket är som bäst i slutet av säsongen.

*Kvällsfisket är oftast trögt och får betecknas som sämsta tiden på dygnet undantaget natten. Men vid varmt väder kan fisket vara bra.

*Mörkerfiske har provats men har bara någon enstaka gång gett fisk. Då har vattnet varit ovanligt lågt och klart.

Tips: När iden börjat leka kan morgonfiske i grubborna ge mycket givande resultat. Men ju längre dagen lider så hittar man iden i de mer strömmande vattenpartierna. Då kan just eftermiddagsfisket vara mycket givande där det är mer strömsatt.

STÖRSTA IDARNA:

Vikt, längd Kön Fångstplats i Aleån Fångstdatum

2950 g – 57 cm Hona Lundgrubban 1997-05-19

2875 g – Hona Lundgrubban 1997-05-18

2825 g – 58 cm Hona Mitt emot övre grubban 1997-05-18

2725 g – 59 cm Hane Nedanför bron 1996-05-18

2675 g – 55 cm Hona Lundgrubban 1993-05-12

2625 g – 57 cm Hona Lundgrubban 1998-05-18

2600 g – 55 cm Hona Mitt emot Lundgrubban 2000-05-13

2600 g – 57 cm Mitt emot övre grubban 1995-05-21

2575 g - 54,5 cm Hona Lundgrubban 2001-05-12

2550 g – 57 cm Mitt emot övre grubban 1995-05-22

2550 g – 55 cm Mitt emot övre grubban 1995-05-26

2550 g – 57 cm Hane Ovanför bron 1999-05-16

2525 g - 1997-05-18

2500 g- 1991-05-11

2500 g – 55 cm Mitt emot övre grubban 1995-05-22

2500 g – 56 cm 1997-05-17

2500 g – 54 cm Hona Mitt emot Lundgrubban 1999-05-16

2475 g - 1994-05-07

2475 g – 54 cm Lundgrubban 1995-05-22

2475 g - 1997-05-17

2475 g – 57 cm Hane Nedanför bron 2003-05-10

2450 g – 55 cm Hona Mitt emot övre grubban 1999-05-16

ÖVRIGT:

Detta är en liten del av den statistik jag fått ut av mina riktade fisken efter id i Aleån. Min största drivkraft har varit att fånga de största idarna vilket lett till att jag undersökt området väldigt noga. Sedan är det också intressant att kunna se tendenser hur fisket ändrats genom åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar