fredag 8 juli 2011

Gäddfiske i småvatten (Del 1 – Stilla vatten)

I vårt land finns det otaliga mängder av små tjärnar där knappt någon människa har blött sina krokar. Ofta är det mer liv än man tror i dessa oansenliga småvatten. Så för den som uppskattar att vara ute i naturen, gillar att utforska okända vatten och inte är rädd för insekter kan detta passa i smaken. Själv har jag fiskat i otaliga småvatten genom åren, framförallt under min ungdomstid blev det naturligt att utforska varenda pöl som kunde tänkas innehålla fisk. Nu för tiden så blir det några svängar varje sommar då jag packar en lättare utrustning med mat och fiskegrejor och ger mig ut i skogen till något litet vatten där jag kan komma naturen nära, insupa lugnet och förhoppningsvis få en adrenalinkick då en gädda hugger. Vi ska här titta lite närmare på hur man på bästa sätt väljer och angriper dessa vatten för att lyckas så bra som möjligt.

Storleken

I de småvatten jag fiskat i så har man nästan alltid lyckas få gäddor upp mot 3 kilo, sedan så blir det genast svårare och gäddor över 5 kilo får ses som en riktigt fin fisk. I några fall har jag haft turen att hamna i vatten där jag kommit i kontakt med gäddor runt 7-10 kilo, fast det är tyvärr rätt få gånger man fått vara med om det med tanke på hur många pass och antal vatten man testat. Så vill man fiska inriktat på riktigt stor gädda så är det utan tvekan bättre att titta på större och djupare vatten men samtidigt finns ju alltid chansen där och genom åren har det faktiskt fångats en och annan riktigt stor gädda i något av våra små bortglömda vattendrag.

1 meter gädda (k)

Denna gädda högg på ca 30 centimeters djup 2 meter från land.

Annars brukar de flesta småvatten innehålla mycket gädda fastän det mest rör sig om mindre individer. Därför brukar fångsterna kunna bli riktigt stora om du är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vilka vatten är intressanta?

Som fiskare vill man givetvis alltid få fisk och gärna komma i kontakt med något större exemplar. För att öka chansen till detta så brukar jag söka mig till vissa typer av vatten och samtidigt välja bort de vatten som inte verkar speciellt intressanta. Hur gör man då detta och hur vet man vilka vatten som verkar vara intressantare då man inte testat fiska där? Själv använder jag mig av kartor och då gärna av satellitfoton där man även kan se om det är grunt eller mycket växlighet i vattnet. Sedan så tittar jag om vattnet har någon förbindelse med något annat vatten i form av en bäck eller å. Finns detta så blir det genast intressantare. Rör det sig dessutom om ett större vatten som man vet hyser riktigt stor gädda blir det ännu hetare.

Att gäddor kan vandra från ett större vatten till en liten tjärn råder det inget tvivel om. Dessa gäddor som oftast dyker upp tidigt på våren strax innan leken stannar vanligtvis bara ett par veckor innan de återvänder tillbaka men kan vissa gånger välja att stanna kvar längre. Hittar man ett område med flera småvatten och kanske någon större sjö som har förbindelse med varandra genom en å så har man ett intressant projekt att ta sig an.

Förutom detta så tittar jag även på topografin och marken runt om vattnet. Är det branta berg, mycket sten, hårdland och tallskog så kan det vara ett djupare och näringsfattigare vatten, är det myrmark, björkskog och lågterräng så är det istället ett grundare och näringsrikare vatten det är frågan om. Något som man gärna också vill veta är vilka arter det finns i vattnet. Detta är givetvis en omöjlighet om det är frågan om ett okänt vatten. Vill man ha svar på frågan så är det bara att testa att fiska och på så sätt ta reda på hur det ser ut. Mete med mask brukar vara ett gångbart sätt att få diverse fiskar på eller varför inte slänga ut en mjärde och se vad som fastnar där. Vilken föda gäddan har att tillgå och i vilken omfattning den finns i är av största betydelsen för dess tillväxt och därför även av intresse för oss sportfiskare. 

Men man skall komma ihåg att det aldrig finns någon garanti på om ett nytt vatten verkligen är så bra som det ser ut på förhand. Genom åren har man råkat ut för ett antal besvikelser men också några överraskningar i vatten man inte alls har trott på. Detta är väl en av sakerna som gör fisket så intressant och spännande, man vet aldrig vad som väntar en hur väl förberedd man än är. Ett tips är att kolla på hur gäddorna ser ut i sin kroppsform. Är de korta och grova med liten skalle så kan man vara säker på att det finns rätt fina gäddor i vattnet, är gäddorna istället magra och slanka så betyder det att förutsättningarna för att växa sig stora är begränsade.

Näringsrika och näringsfattiga vatten

Vad det gäller gädda så har jag bättre erfarenhet av fisket i grunda näringsrika vatten med mycket växlighet än i ett djupare med mindre växlighet. Gäddor finns det gott om i bägge typerna av vatten men oftast är de mycket magrare i det djupare och näringsfattiga vattnet. Undantag finns och ibland råder det obalans i dessa näringsfattiga och ibland försurade vattnen. Denna obalans påverkar fiskbestånden oavsett vilken art det gäller. Oftast finns det väldigt gott om abborre i sådan här vatten och då är det i regel frågan om s.k. tusenbrödrabestånd. Vanligt verkar det också vara att det finns ett mindre bestånd av mört samt då givetvis en del gädda.

Blir vattnet försurat så glesnar bestånden ut successivt varvid medelvikten samt toppvikterna på all fisk skjuter i höjden då konkurrensen om födan helt enkelt blir mindre. De lite större gäddorna får nu en period med större byten vilket rimligtvis borde påverka dess tillväxt i positiv riktning. Även tusenbrödrabestånden av abborre kan få en obalans då det med jämna mellanrum kan komma fram någon årsklass som lyckas få i sig mer föda än de andra individerna och på så sätt lyckas bli så pass stora att de kan börja kalasa på dess småsyskon. Detta kan få tillföljd att det under några år plötsligt är gott om storabborre. Denna förändring kan säkert också påverka gäddan på något sätt, i vilken riktning törs jag inte säga då det mig veterligen inte är forskat kring detta. Ska jag gissa så borde större matbitar leda till större tillväxt men ibland är verkligheten inte så enkel som det verkar.

Vad jag vill säga med dessa exempel är att ett mindre vatten i högra grad påverkas lättare än ett större och därför förändras balansen och bestånden med tiden. Sådana här gånger gäller det för sportfiskaren att träffa rätt i exakt rätt tid, då kan man bjudas på rejäla överraskningar.

Var finner man gäddan?

Gäddan liksom dess föda finner man sommartid oftast kring de mest vegetationsrika områdena. Var inte rädd för att fiska grunt. Många gånger blir man förbluffad över att större gäddor väljer just de grundaste platserna. Fiska nära land för här står oftast gäddorna och lurar i vassen. Det är då viktigt att uppträda försiktigt så man inte skrämmer iväg gäddorna. Det är inte ovanligt att man fångar de största gäddorna riktigt nära land.

Stilla kväll

Hett område med både vass och näckrosor..

Ibland står gäddorna inne i näckrosorna och vassen medan man andra gånger finner dem just utanför. Sällan hittar man gäddor i frivattnet och detta blir tydligare ju grundare vattnet är. Anledningen är förmodligen att då det är så grunt vill gäddan ha skydd och skugga. Är det ett djupare vatten så letar jag efter branter, gärna i anknytning till vassbälten. Finns det någon bäck eller å med förbindelse så är oftast in och utloppen högintressanta. I de småvatten jag fiskat vintertid i så har jag haft störst framgång med fisket i de lite djupare delarna, detsamma gäller på hösten då vattnet börjar kylas av. Så egentligen kan man säga att du ofta hittar gäddan ju grundare ju varmare det är i vattnet, fast kom ihåg att gäddan står inte gärna grunt om den inte har skydd i form av växlighet. Här finner den både skugga och en bra jaktplats. Viktigt är också att lära känna ditt vatten, då märker du med tiden när fisket kan vara som bäst.

När skall man då fiska vad det gäller tidpunkt på dygnet samt väder?

Ska jag välja en tid som är bättre så får det bli kvällen men faktum är att det inte spelar någon större roll. Är gäddan på hugget så spelar sällan de yttre förutsättningarna någon större roll. Jag har fiskat så mycket att jag haft bra fisken under de flesta förhållanden samt varit med om att det varit precis tvärtom. Jag vill likna fisken i detta fall gäddan som att den har en inbyggd klocka i sig och när tiden är inne så äter den under några dagar för att sedan vila några. Vad som styr detta kan jag bara spekulera om men personligen börjar jag tro alltmer att månen spelar in en del. Utifrån mina fiskedagböcker har jag haft de bästa fiskena kring nymåne samt dagarna efter fullmåne.

Vädret har enligt mitt sätt att se på saken också en viktig betydelse för gäddans jakthumör. Är vädret det rätta för dagen plus att gäddans inbyggda ”jaktklocka” står på on så kan man uppleva grymma fisken. Vad är då rätt väder? Svaret är att det inte finns något rätt väder utan det kan variera, man måste se det hela ur ett lite annat perspektiv. Vi börjar på våren/ försommaren då gäddleken börjar vara över. Då är det vanligt att det bästa fisket sker under soliga dagar mitt på dagen då vattentemperaturen stiger någon grad vilket får igång gäddorna. Samma vädertyp mitt under sommaren och speciellt under ett längre högtryck betyder oftast ett dåligt fiske dagtid. Då är det vanligare att gäddorna har en kort men intensiv huggperiod under senare delen av kvällen. Regn och mulet väder tycker jag ger det bästa fisket om det kommer direkt efter en längre period med högtryck och sol.

Just väderskiftningar kan trigga igång fisken vid vissa tillfällen. Har det varit några dagar med sol och det kommer några regnskurar så kan fisket vara strålande, detsamma om det regnat och varit mulet en längre tid och solen plötsligt kommer fram. Även vinden inverkar en del på fisket. Mycket vind är sällan bra, liksom om det är helt vindstilla så kan det göra gäddorna mera skygga. Får jag välja en dag nu i juli då fiskeförhållandena ska vara goda så blir det följande: Åker och fiskar från eftermiddagen till sena kvällen. Växlande molnighet, runt 20 grader i luften, svag växlande vind just så att det krusar sig på ytan. Gärna nymåne eller någon dag efter fullmåne.

Till sist vill jag säga att givetvis är det viktigt att tänka på sådana här detaljer men man får samtidigt inte heller stirra sig blind för då kan man lätt bli slav under vädret eller månen eller vad det nu kan vara. Faktum är att man aldrig riktigt kan vara säker till hundra procent hur fisket kommer att vara och den som lyckas bäst i längden är oftast den som fiskar mest. Själv försöker jag välja bort de dagar/perioder som man med tiden märker ger sämre fångster och istället fiska hårdare då fisket är på topp.

Metoder

I princip allt mitt fiske från sådana här typer av vatten handlar om spinnfiske. Det är en perfekt metod där man snabbt täcker av en stor yta av vattnet. Jag brukar i regel röra mig flitigt och kasta i olika riktningar där det kan tänkas stå gädda. Hugger det inget ja då flyttar jag på mig några meter och gör ett nytt kast. På detta sätt kan man fiska runt en tjärn på några timmar, givetvis tar det längre ju större vattnet är.

Ofta kan man se ett mönster var gäddorna håller till för dagen och då kan man istället rikta sitt fiske på de heta områdena och hoppa över de ointressanta partierna. På detta sätt blir fisket mer effektivt och man ökar chansen att få mer gädda och samtidigt hitta någon av vattnets större individer. Men ibland räcker det inte med ett spinnbete att få gäddan att hugga och då brukar jag ta till andra knep. Exempelvis kan det ibland hända att en större gädda följer efter utan att hugga. I sådana här stunder kan det löna sig att presentera ett naturligt bete vilket för det mesta resulterar i ett hugg. Därför ser jag alltid till att ha med mig ett gäddmete och ibland även en maskburk för att kunna meta upp lämplig agnfisk. Har man inte det så är alternativet att med hjälp av en mindre spinnare eller en liten jigg försöka få upp någon abborre.

Beten

När det gäller spinnbeten klarar man sig bra med några få beten av olika sorter. Här kommer jag nu gå igenom vilka olika typer av beten jag trivs att fiska med samt beskriva när de kommer bäst till sin rätt.

Spinnaren är det betet som kommer bäst till sin rätt i grunda vatten. När vattnet börjar värmas upp och under hela sommarperioden är det oftast ett oslagbart bete. Dess rörelser och vibrationer lockar till sig gäddor från långt avstånd och huggen blir oftast rejäla och explosiva. Ett favorit bete.

clip_image006

Dessa spinnare använder jag gärna i småvatten. Från höger. (Pigspinn, Savagear, Glofish, Vibrax dubblespinn, Vibrax minnow spinn, super Vibrax stl.5).

Skeddraget brukar vara ett bra alternativ tidigt på säsongen då vattnet är lite kallare. Lättare skeddrag går ofta bra att kasta med in i vassen utan att fastna alltför mycket. Använd endast s.k. vassdrag i nödfall. Anledningen är att dessa beten krokar fisken betydligt sämre.

clip_image008

Abu Garcia har genom åren lanserat en hel del skeddrag av högsta klass. (Dessa är mina favoriter till gädda. Från höger, Pike, Flamingo, Atom och Utö).

Jiggar fungerar alltid, se bara till att variera tempo och rörelser efter vattentemperaturen samt gäddans humör. Grunt vatten - lätta skallar, djupt vatten - tyngre skallar. Har du ett gäng shadjiggar från ca 10 till 25 centimeter i några olika färgkombinationer är du helt rätt ute. Komplettera gärna dina shadjiggarna med lite grodimitationer och vanliga twintails för de kan fungera grymt bra i vissa vatten.

clip_image010

Heta jiggar i olika storlekar. Till dessa använder jag jiggkrokar från ca 5-25 gram. Till shadjiggarna rekommenderar jag även stingerkrokar som förbättrar krokningsförmågan rejält. (Uppifrån, Mieko shad 25 cm, Relax 15 cm, Relax 12 cm, Curlytail samt Twintail).

Spinnflugor är något jag varmt vill rekommendera. Fördelen med spinnflugor är att de går att fiska mycket långsamt och då även där det är grunt och mycket vegetation. Grymt bete tidigt på säsongen men även en joker i leken resten av året. Se även till att ha några olika färger.

clip_image012

Dessa spinnflugor från Westin Monsterfly gillar jag skarpt.

En wobbler kan vara ett ess i rockärmen fastän de kanske inte alltid passar in i småvatten då de har många krokar och lätt fastnar. De mer djupgående modellerna kan vara bra i djupa vatten medan de små flytande fungerar ypperligt bland näckrosor och vass.

clip_image014

Denna wobbler från Cotton Rebell heter Rippilin Redfin och har en otroligt fin gång även i låg hastighet. Kasta wobblern i en öppning i vassen och spinn sedan in den i varierande tempo så lär det hända grejor.

Poppers eller olika typer av flytbeten är inte bara roligt att fiska med utan de är många gånger också grymt effektivt. Huggen är alltid rejäla och näst intill beroendeframkallande, har man väl börjat fiska med dessa beten så är man oftast fast. Ju varmare vattnet blir ju bättre funkar dessa beten.

clip_image016

Tre heta grodimitationer som går i ytan. Den mittersta från Berkley är min absoluta favorit.

Slutligen vill jag nämna lite om tailbeten och jerkbaits. Har tyvärr inte själv fiskat så mycket med dessa typer av beten men kan tänka mig att vissa av dem kan vara riktigt grymma i grundare småvatten, speciellt de lättare och flytande modellerna.

Utrustningen

Vad det gäller utrustningen så rekommenderar jag rejäla grejor men som för den skull inte får vara för klumpiga. Anledningen är flera. För det första så finns det ofta mycket vegetation och bråte som gäddan lätt kan gå fast i. Då gäller det att kunna ta gäddan rätt hårt och styra bort den från eventuella hinder. Sedan är vattentemperaturen ofta väldigt hög i dessa småvatten sommartid vilket betyder att fisken lättare drar på sig mjölksyra. En alltför långdragen kamp kan i värsta fall leda till att gäddan inte klarar sig och detta vill man ju givetvis undvika.

I dagsläget använder jag mig utav ett 8 fot långt haspelspö (Tica Pike) som jag är mycket nöjd med. Det skall klara kastvikter från 30-70 gram. Men faktum är att det går mycket bra att fiska med beten från ca 8 gram upp till 100 gram. Ett bra och prisvärt allround spö som jag tycker passar perfekt till detta fiske. Till detta använder jag en haspelrulle i medelstorlek laddat med Power Pro lina i 0,25mm. Se även till att ha med dig en bra kroklossare eller tång så du lätt kan kroka loss fisken.

Med detta hoppas jag att ni fått lite inspiration samt förhoppningsvis ett och annat tips. I Sverige finns det tusentals småvatten som någon knappt fiskat i. Har du något i din närhet eller vet av ett vatten som du spanat in eller hört om tidigare så var inte rädd för att prova. Kom ihåg, man vet aldrig vad som döljer sig under vattenytan och att fiska i orörda vatten betyder allt som oftast mer hugg och lättfångade fiskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar