tisdag 29 januari 2013

Månadsstatistik gällande mitt ismete efter gädda 2009 -

Några år och flertalet ismetepass riktat efter de stora gäddorna är känslan att mitt fiske har gått sämre när man kommit längre mot våren in i april månad. Med det menar jag att antalet stora gäddor avtagit. Däremot har nappfrekvensen stadigt ökat vilket gjort att man fått mer sett till mängd. Men i detta sammanhang är mängden tämligen ointressant.

Hade det bara varit i ett av mina vatten tendensen sett ut på det sättet så hade det varit en sak men det intressanta är att det ser likadant ut i de 4-5 olika vatten jag fiskat mest i. Som exempel kan vi ta två vatten där jag fått stora gäddor i januari men som sällan levererar något stort efter mars månad, detta trots flertalet försök skall sägas. Två andra vatten är pålitliga under mars månad men när man kommer in i april blir de successivt sämre och då framför allt vad det gäller medelvikten på gäddorna.

Normalt sett så skall gäddorna börja söka sig mot lekvikarna och logiskt sett borde man fiska i anknytning till dessa. Det är väl just den strategin jag försökt mig på, att fiska grundare och närmare där jag tror att de leker. Men än så långt har jag inte riktigt lyckas knäcka koden.

Krister och jag har diskuterat just en del kring detta om hur svårt det varit att hitta ett bra och pålitligt ställe under sista veckorna av isfiskesäsongen. Normalt brukar denna period här i Norrbotten vara från andra veckan i april och några veckor framåt. Fast skall sägas att Krister har tagit sina största isgäddor (12125 g och 10940 g) under april månad så han har ju bevisligen lyckats. Så utmaningen min i framtiden blir också att hitta rätt i slutet av isfiskesäsongen. Träffar man rätt, ja då kan det bli riktigt bra säger min känsla, träffar man fel ja då lär det bli som tidigare år.

För att få svart på vitt har jag gjort lite statistik över det hela. Statistiken omfattar alla mina gäddor över 5 kilo.

Jag har också skrivit lite frågeställningar, fakta och kommentarer efter varje månad.

Januari

11200g – 120 cm (2011-01-10) Ismete, mört (död)

8770g – 106cm (2013-01-19) Ismete, mört (död)

8500g – 106cm (2011-01-10) Ismete, mört (död)

8400g – 108cm (2011-01-10) Ismete, mört (död)

8040g – 103cm (2011-01-28) Ismete, harr (död)

6060g - (2010-01-12) Ismete, mört

5500g – 100cm (2011-01-28) Ismete, mört (död)

Statistik: 8 fiskepass – 12 gäddor. 58 % över 5 kg. 1,5 gäddor/ pass.

Här är det bara att inse att jag lyckas hitta några pålitliga ställen där det bevisligen går stora gäddor denna tid på året. Nästan hälften av gäddorna (42 %) som jag fått har vägt över 8 kilo vilket jag måste var riktigt nöjd med.

En fråga som dyker upp i mitt huvud är om det har betydelse att jag fiskat nästan enbart med dött bete i januari? Kan det möjligen vara så att deadbait ger förre i antal men i gengäld desto större gäddor? Min syn har tidigare varit att fiska med levande bete så långt som möjligt och i nödfall köra med dött agn.

Nu har den synen ändras. Men skall dock sägas att jag under de senaste två åren även i mars/april kombinerat dött och levande bete under ett antal fiskepass. Hittills har levande bete utklassat dött men känns ändå som att jag vill ha något spö agnat med deadbait. För vem vet vad den riktigt stora gäddmadammen föredrar.

Februari

7020g (2010-02-13) Ismete, mört

6000g (2010-02-13) Ismete, mört

5600g (2010-02-13) Ismete, mört

Statistik: 3 fiskepass – 6 gäddor. 50 % över 5 kilo. 2,0 gäddor/pass.

Det känns som att jag fiskat för lite denna månad för att få något riktigt grepp om det hela. Är ju normalt sett den kallaste månaden på hela året och de senaste åren har det också varit ovanligt kallt så då har man helt enkelt inte kunnat fiska mer än man gjort. Men hälften av gäddorna över 5 kilo känns ju helt okej.

Mars

12100g (2010-03-09) Ismete, mört

11120g (2010-03-22) Ismete, mört

9400g (2010-03-15) Ismete, mört

8730g (2011-03-19) Ismete, mört

7380g (2011-03-18) Ismete, mört

7200g (2012-03-21) Ismete, mört

6220g (2011-03-27) Ismete, mört

6020g (2011-03-28) Ismete, mört

6000g (2012-03-30) Ismete, mört

5600g (2011-03-12) Ismete, abborre

5200g (2012-03-14) Ismete, mört

5000g (2011-03-19) Ismete, abborre

Statistik: 29 fiskepass – 58 gäddor. 21 % över 5 kg. 2,0 gäddor/pass.

Hade det inte varit för de tre största gäddorna hade jag inte varit speciellt nöjd. Dessa gäddor är också tagna i olika vatten vilket innebär att det känns som att jag har flera ställen som kan ge stort denna tid. Annars har fisket under mars de senaste åren varit väldigt ojämnt på vissa platser medan det varit mer stabilt på andra. Har ju också att göra med hur mycket snö det ligger på isarna. Mindre snö innebär ju bättre ljusförhållanden vilket resulterar i fler napp. Tyvärr så har vi allt som oftast gott om just snö här i Norrbotten.

Fast skall tilläggas att man inte skall ge upp trots mycket snö på isarna, för mina tre största (12100g, 11200g samt 11120g) är alla tagna från isar med en hel del snö på. Med 21 % av gäddorna över 5 kilo ser man en tydlig nedgång redan här i medelvikten jämfört med månaderna innan. En orsak till detta kan delvis vara att i speciellt ett av mina ”mars vatten” får man ofta mycket smågäddor vilket ju såklart drar ner procenten.

April

8220g (2011-04-13) Ismete, abborre

7660g (2011-04-09) Ismete, mört

7320g (2010-04-17) Ismete, mört

7020g (2008-04-02) Ismete, mört

6500g (2012-04-26) Ismete, mört

6000g (2004-04-11) Ismete, mört

5800g (2012-04-02) Ismete, mört

5680g (2011-04-09) Ismete, abborre

5500g (2005-04-09) Ismete, mört

5500g (2010-04-06) Ismete. mört

5240g (2011-04-15) Ismete, mört

5100g (2010-04-13) Ismete, mört

Statistik: 32 fiskepass – 144 gäddor. 8 % över 5 kg. 4,5 gäddor/pass.

Här ser vi stor skillnad i antalet fiskar per pass jämfört med flera andra månader. Orsaken är givetvis mindre snö på isarna och starkare dagsljus. Antalet gäddor per pass hamnar på 4,5 vilket kan jämföras med november 4,2, mars 2,0, februari 2,0, december 1,5 och januari 1,5.

Men kolla här, endast drygt 8 % av gäddorna väger över 5 kilo vilket kan jämföras med januaris 58 %. Min känsla visade sig således stämma, men måste säga att jag inte trodde skillnaden var så himla stor. Helt klart här har jag någonting att jobba på i framtiden.

November

8120g (2012-11-30) Ismete, mört

6040g (2012-11-25) Ismete, mört

5600g (2009-11-21) Ismete, mört

Statistik: 6 fiskepass – 25 gäddor. 12 % över 5 kg. 4,2 gäddor/pass.

Första isarna betyder mycket ljus för gäddorna och ofta rätt mycket hugg också. 12% över 5 kilo är däremot inte bra men då har jag också fiskat ett par pass i ett vatten som levererar mycket smått om än någon stor emellanåt.

December

9220g (2009-12-05) Ismete, mört

5180g (2009-12-07) Ismete, mört

Statistik: 4 fiskepass – 6 gäddor. 33 % över 5 kg. 1,5 gäddor/pass.

Med tanke på att jag fiskat mest i ett vatten jag rankar som rätt svår att få stora gäddor och inslaget av små brukar vara rätt stort så är det här ett helt klart godkänt resultat med 33 % av gäddorna över 5 kg. På grund av att isarna ofta är lite ostabila i november och december så faller ju några ställen bort att fiska på. Valmöjligheterna blir således normalt större från januari och framåt.

Antal fångade gäddor per fiskepass/månad.

clip_image002

Här ser man tydligt hur mycket det betyder för huggfrekvensen med lite snö på isen. November och april är i regel de enda snöfria månaderna i Norrbotten vilket speglar sig i statistiken.

Diagrammet visar i procent fiskar över 5 kilo i förhållande till det totala antalet gäddor månadsvis.

clip_image004

Här ser man tydligt att inslaget av större fisk varit som klart störst under vintern för att sedan minska rejält fram emot våren. Om man jämför med tabellen ovan så ser man att samtidigt som antalet fiskar per pass ökar tenderar inslaget av större gäddor att minska, och det rätt så kraftigt också.

Sett till hela året ser det ut så här:

82 fiskepass – 251 gäddor. 16 % över 5 kg. 3,1 gäddor/pass

4,8 % över 8 kg och 1,2 % över 11 kg.

Med i statistiken är endast de fiskepass jag haft gädda i tanken. Slumpfångster är ej medräknat.

Det skulle vara intressant att höra andras erfarenheter kring detta, skriv gärna en kommentar eller fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar